Program jednání rady města 20. 6. 2022Program jednání rady města 20.6.2022

 

                1. Rozpracování usnesení zastupitelstva             

č. 330    Rozpracování usnesení zastupitelstva  

                2. Podklady PO AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času

č. 315    Do práce na kole 2022 – ocenění pro vítěze       

                3. Podklady Mateřské školy Korálky      

č. 314    Odstávka dodávky elektrického proudu - Havlíčkův Brod, ulice Zahradnického

                4. Podklady Základní školy a Mateřské školy Wolkerova              

č. 307    Darovací smlouva - příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941   

                5. Podklady Technických služeb Havlíčkův Brod               

č. 332    Okolo Sázavy - žádost o bezplatné zapůjčení mobilního pódia  

                6. Podklady Tepla HB s.r.o.        

č. 328    Veřejná zakázka na dodávku elektrické energie formou centrálního zadávání pro období od 01.01.2023 do 31.12.2023         

                7. Pracovní skupina pro vyřazování a likvidaci majetku města   

č. 335    Návrh na likvidaci majetku s hodnotou nad 100 tis. - autobus   

č. 336    Návrh na likvidaci majetku s hodnotou nad 100 tis. - fréza na pařezy    

č. 337    Návrh na likvidaci majetku s hodnotou nad 100 tis. - sekačka Etesia      

č. 338    Návrh na likvidaci majetku s hodnotou nad 100 tis. - Nissan      

č. 339    Návrh na likvidaci majetku s hodnotou nad 100 tis. - rolba Zamboni      

č. 340    Návrh na likvidaci majetku s hodnotou nad 100 tis. - fritéza       

č. 341    Návrh na likvidaci majetku s hodnotou nad 100 tis. - parkovací automat             

                8. Podklady odboru sociálních věcí a školství     

č. 342    Dodatek č. 1. ke Smlouvě o zajištění služby, ze dne 21. 02. 2022 - Family Point HB          

č. 343    Dodatek č. 1. ke Smlouvě o zajištění služby, ze dne 16. 02. 2022 -Senior Point HB           

č. 344    Inspekční zpráva ČŠI - příspěvková organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod     

                9. Podklady odboru životního prostředí              

č. 317    Smlouva o poskytování útulkové péče 

                10. Podklady oddělení řízení projektů  

č. 308    Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny, programu "TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2022"   

č. 309    SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU od nadace ČEZ      

                11. Podklady odboru vnějších a vnitřních vztahů             

č. 302    Žádost o finanční dar    

č. 303    Směrnice k vyřazování a likvidaci majetku města - změna č. 3   

č. 304    Vizuální styl města         

č. 305    Destinační společnost  

č. 313    Návrh plánu partnerských aktivit            

č. 318    Žádost o finanční dar - Mikeš HB, z.s.    

č. 327    Žádost o uspořádání akce: VINNÝ KOŠT & FESTIAL CHUTÍ V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ (2. ročník)      

                12. Podklady odboru rozvoje města      

č. 299    Splašková kanalizace – Papšíkov, I. Etapa, služebnost   

č. 301    Reklamace nátěru lávky stezky pro pěší a cyklisty u hotelu Slunce         

č. 306    Souhlas města s umístěním reklamního zařízení             

č. 310    Revitalizace parku Budoucnost – archeologie   

č. 311    Rekonstrukce objektu bývalé obchodní akademie Havlíčkův Brod pro potřeby základního a zájmového vzdělávání – projektová dokumentace, zrušení zakázky malého rozsahu      

č. 312    Žádost o opravu chodníku v ulici Wolkerova      

č. 316    Rekonstrukce Havlíčkovy ulice – úsek Nerudova, obytná zóna Rozkoš, Havlíčkův Brod, vyhodnocení veřejné zakázky               

č. 329    Úprava veřejného prostoru s altánem Rozkoš, dodatek smlouvy o dílo               

č. 333    Rekonstrukce Kyjovská ulice - sanace pláně      

č. 334    ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ               

č. 345    Prostor u Vymazlené kavárny - vegetace           

                13. Podklady ekonomického odboru    

č. 319    Uznání dluhu a dohoda o jeho splácení - byt č. 3504/1, U Kasáren, Havlíčkův Brod         

č. 320    Sociální byty - přechod na klasické nájemní bydlení       

č. 321    Zplnomocnění k zastupování města Havlíčkův Brod       

č. 322    Podání žádosti o vyhotovení cesty - Suchá         

č. 323    Přístupová cesta - Poděbaby    

č. 324    Zřízení věcného břemene na pozemku č. 263/6 v k.ú. Havlíčkův Brod - u budovy KD Ostrov      

č. 325    Rozpočtová opatření EO - 06/2022 za 05/2022  

č. 326    Změna rozpočtu - 1) rozpracování usnesení ZM č. 81/22, 117/22 a 118/22, 2) změny rozpočtu související s vyhlášenou likvidací Sberbank CZ, a.s.  

                14. Podklady starosty - Mgr. Jan Tecl    

č. 331    Plán jednání rady města na II. pololetí 2022 - do konce funkčního období stávající rady města 

                15. Podklady tajemníka - Ing. Václav Stejskal    

č. 298    Festival sociálních služeb.           

S pozdravem

                                                                           Mgr. Jan Tecl, MBA

                                                                                   starosta

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 17.6.2022 / 17.6.2022