Program jednání rady města 2. 11. 2020Pozvánka na jednání rady města, které se uskuteční v pondělí dne 2.11.2020 od 9.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

 

Program

                1. Rozpracování usnesení zastupitelstva             

č. 550    Rozpracování usnesení zastupitelstva města    

                2. Podklady PO AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času

č. 556    Přehled o vyúčtování letních akcí konaných v hlavní činnosti příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času - rok 2020          

                3. Podklady Základní školy Wolkerova  

č. 542    Pohledávka - příspěvková organizace ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941               

                4. Městské divadlo a kino Ostrov            

č. 564    Městské divadlo a kino Ostrov – finanční plán 2021       

č. 565    Darování vánočního stromu partnerskému městu Brielle           

                5. Podklady Technických služeb Havlíčkův Brod               

č. 553    Operační plán zimní údržby 2020            

č. 554    Změna č. 4 plánu investic a použití investičního fondu na rok 2020         

č. 555    Smlouva o dílo - „Revitalizační a protipovodňová opatření na Cihlářském potoce, Havlíčkův Brod – údržba objektů SO 02 až SO 17“.              

                6. Pracovní skupina pro vyřazování a likvidaci majetku města   

č. 566    Návrh na likvidaci majetku s hodnotou nad 100 tis - Balíkovací lis L30-2A             

č. 567    Návrh na likvidaci majetku s hodnotou nad 100 tis - Nízkopodlažní autobus CITY BUS   

č. 568    Návrh na likvidaci majetku s hodnotou nad 100 tis - konvektomat FAGOR HME 2-10/11              

č. 569    Návrh na likvidaci majetku s hodnotou nad 100 tis - stroj na údržbu venkovních podlah              

č. 570    Návrh na likvidaci majetku s hodnotou nad 100 tis - elektr. fritéza 2x7 litrů        

                7. Podklady odboru vnějších a vnitřních vztahů               

č. 562    Petice "Za rekonstrukci ulice Vrchlického"         

                8. Podklady odboru rozvoje města        

č. 544    Hřiště skatepark             

č. 551    Stezka pro pěší a cyklisty ul. Ledečská - Perknov, přeložka kabelů vn a nn          

č. 552    Drobná investice a opravy v místních částech   

č. 560    ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ               

č. 563    Žádost o vybudování kanalizace v ulici Jihlavská              

                9. Podklady ekonomického odboru       

č. 557    Obnova nájemního vztahu - byt č. 3241/57, Na Výšině, Havlíčkův Brod

č. 558    Pronájem bytů v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/33 a 3241/81, Na Výšině, Havlíčkův Brod               

č. 559    Smlouva o poskytování servisních služeb - parkovací systém Havlíčkův Brod - dodatek č. 2        

                10. Podklady místostarosty - Ing. Vladimír Slávka            

č. 561    Výsledek konkursního řízení - AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času  

                11. Podklady tajemníka - Ing. Václav Stejskal    

č. 541    Žádost Celního úřadu pro Kraj Vysočina o zapůjčení zasedací místnosti v budově Městského úřadu Havlíčkův Brod,               

S pozdravem

                                                                           Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 30.10.2020 / 30.10.2020