Program jednání rady města 19. 4. 2021Program jednání rady města 19.4.2021

 

                1. Podklady Základní školy  Nuselská     

č. 176    Žádost příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 - souhlas zřizovatele se zřízením přípravné třídy - školní rok 2021/2022   

                2. Podklady Sociálních služeb města Havlíčkova Brodu 

č. 177    Evidenční převod přebytečného majetku          

                3. Podklady Tepla HB s.r.o.        

č. 169    Nákup osobního automobilu    

                4. Podklady Technických služeb Havlíčkův Brod               

č. 167    Žádost o využití sportovišť         

č. 174    Farmářské trhy Koudelův talíř 2021       

č. 175    Úprava ceníků v hlavní činnosti

                5. Podklady odboru vnějších a vnitřních vztahů               

č. 178    Pozůstalostní řízení po Vratislavu Jandusovi      

č. 181    Žádost o podporu - street food festival               

                6. Podklady odboru rozvoje města        

č. 164    Žádost o opravu komunikace Prokopa Holého 643         

č. 165    Studie finančních dopadů pro fázi realizace a následnou provozní fázi využívání projektu          

č. 166    Oprava povrchu cyklotrasy Klanečná    

č. 168    Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – zahájení výběru dodavatele            

č. 173    Stavební úpravy zpevněných ploch ul. Šubrtova, Havlíčkův Brod - č.p.2898, 2897, 2892, 2891, 2883, 2882, 2860 - výběr zhotovitele       

č. 179    Vypouštění odpadních vod do povrchových vod - informace o správním řízení

č. 180    ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ               

                7. Podklady ekonomického odboru       

č. 170    Pronájem sociálního bytu - byt č. 3504/1, U Kasáren, Havlíčkův Brod    

č. 171    Uznání dluhu a dohoda o jeho splácení - byt č. 2612/4, Reynkova, Havlíčkův Brod          

č. 172    Žádost o prodloužení nájemní smlouvy - byt č. 2577/19, ulice Reynkova, Havlíčkův Brod

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 16.4.2021 / 16.4.2021