Program jednání rady města 17. 7. 2020Program mimořádného jednání rady města dne 17.7.2020

                1. Podklady oddělení řízení projektů    

č. 395    Smlouva o poskytnutí dotace s Krajem Vysočina            

                2. Podklady odboru rozvoje města        

č. 393    Krajská knihovna - dodatek smlouvy o dílo        

                3. Podklady ekonomického odboru       

č. 394    Užívání okolí čp. 4288, park Budoucnost, Havlíčkův Brod             

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 16.7.2020 / 16.7.2020