Program jednání rady města 16. 7. 2018Program jednání rady města dne 16. 7. 2018

 

Program

                1. Podklady Základní školy V Sadech     

č. 478    Informace příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560             

č. 480    Veřejná zakázka malého rozsahu - příspěvková organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560            

                2. Podklady Sociálních služeb města Havlíčkova Brodu 

č. 508    Plán investic na rok 2018 – doplnění      

č. 509    Žádost o udělení výjimky ze směrnice o veřejných zakázkách malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb. na pořízení vybavení domova pro seniory od výhradního dodavatele – LINET spol. s r.o.    

č. 510    Pronájem garáže            

                3. Podklady Technických služeb Havlíčkův Brod               

č. 495    Nedobytná pohledávka              

č. 496    Zapůjčení mobilního pódia - „ Sousedský víkend 2018“

č. 515    Posílení těžby v městských lesích           

                4. Podklady odboru vnějších a vnitřních vztahů               

č. 499    Žádost o spolupráci na 5. ročníku Havlíčkobrodského půlmaratonu       

                5. Podklady odboru životního prostředí              

č. 516    Doplnění zahradních kompostérů 2018

                6. Podklady oddělení řízení projektů    

č. 483    Návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny - 57. a 58. Trh řemesel v Havlíčkově Brodě          

č. 511    Kamerový dohlížecí systém ve dvoře Staré radnice- zadání zakázky      

                7. Podklady odboru sociálních věcí a školství     

č. 479    Rozpočtové opatření OSVŠ  3/2018       

č. 486    Kapacity školních družin havlíčkobrodských základních škol       

č. 503    Dodatek č. 1. ke Smlouvě o zajištění služby, ze dne 12. 01. 2018 - Senior Point HB          

č. 504    Dodatek č. 1. ke Smlouvě o zajištění služby, ze dne 12. 01. 2018 - Family Point HB          

č. 505    Dodatek č. 1. ke Smlouvě ze dne 28. 03. 2018 - Oblastní charita HB        

                8. Podklady ekonomického odboru       

č. 492    Žádost o prodej pozemku č. 407/9 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Lidická 

č. 501    Změna nájemní smlouvy - byt č. 2796/3, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod            

č. 502    Prodloužení souhlasu s užíváním veřejného prostranství - Projekt "PLETENÁ STEZKA" - Spolek Epigram             

č. 513    Souhlas s úpravou veřejného prostranství v parku Budoucnost              

                 9. Podklady odboru rozvoje města       

č. 484    Stavební úpravy objektu na azylový dům, Havlíčkův Brod, U Trojice čp. 2005 - projektová dokumentace           

č. 485    Výstavba telekomunikační sítě T-Mobile            

č. 488    Parkoviště u hřbitova s květinkou - vyhodnocení zadávacího řízení       

č. 489    Modernizace mapových služeb - GIS    

č. 490    Žádost o vyjádření k záměru rekonstrukce cesty            

č. 491    Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace             

č. 493    Revitalizace parku Budoucnost

č. 497    Zimní stadion - dodávka rohoží

č. 500    Parkurové hřiště - zadání zakázky          

č. 506    ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

č. 507    Rekonstrukce technologie chlazení - revokace usnesení            

č. 512    Úprava křížení účelových komunikací letiště     

č. 514    Smlouva o výpůjčce pozemků - cyklostezky Lidická a Šmolovy 

                10. Podklady člena rady města 

č. 498    Zápisy z jednání výborů pro životní prostředí    

S pozdravem

                                                                          Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                       starosta

 

Zodpovídá: Petra Dolejšová

Vytvořeno / změněno: 13.7.2018 / 13.7.2018