Program jednání rady města 15.5.2023Program rady města 15.5.2023

 

1. Podklady starosty - Zbyněk Stejskal

 

č. 214

Nominace členů komisí Svazu měst a obcí ČR

 

 

2. Podklady oddělení řízení projektů

 

č. 225

Smlouva o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny - program "Památky 2023"

 

č. 227

Smlouva o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny - program  "Sportoviště, klubovny a táborové základny 2023"

 

č. 232

Smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny

 

č. 233

Smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny

 

č. 234

Plán aktivit města Havlíčkův Brod na rok 2023

 

 

3. Podklady Základní umělecké školy J. V. Stamice Havlíčkův Brod

 

č. 222

Stanovení úplaty za vzdělávání v Základní umělecké škole J. V. Stamice Havlíčkův Brod - školní rok 2023/2024

 

 

4. Podklady ředitelů  školských PO

 

č. 230

Přerušení činnosti školních družin havlíčkobrodských ZŠ - letní prázdniny 2023

 

 

5. Podklady Základní školy  Nuselská

 

č. 226

Žádost příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 - souhlas zřizovatele se zřízením přípravné třídy - školní rok 2023/2024

 

 

6. Podklady Základní školy V Sadech

 

č. 217

Dodatek č. 2 ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem - příspěvková organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560

 

č. 231

Program proti šikaně KiVa - zapojení příspěvkové organizace ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560

 

 

7. Podklady Tepla HB s.r.o.

 

č. 219

Informace o 2. zasedání dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o., schválení hospodaření za rok 2022

 

 

8. Podklady odboru sociálních věcí a školství

 

č. 228

Dodatek č. 1. ke Smlouvě o zajištění služby, ze dne 07. 02. 2023 - Family Point Havlíčkův Brod

 

č. 229

Dodatek č. 1. ke Smlouvě o zajištění služby, ze dne 07. 02. 2023 - Senior Point Havlíčkův Brod

 

č. 235

Žádost Rady dětí a mládeže kraje Vysočina, z.s. - podpora mládežnických iniciativ ve městě Havlíčkův Brod - rok 2023

 

 

9. Podklady odboru vnějších a vnitřních vztahů

 

č. 180

Jednotný vizuální styl města

 

č. 218

Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o zajištění pohřebních služeb č. OVVV/11/2019/JM

 

 

10. Podklady odboru rozvoje města

 

č. 215

FVE Domov důchodců Reynkova - výběr dodavatele

 

č. 216

Výměna střešní krytiny Domova pro seniory - vyhodnocení veřejné zakázky

 

č. 220

SSZ - K2 CHOTĚBOŘSKÁ x SILNICE I/34 x SILNICE II/344 - výběr dodavatele

 

č. 221

Žádost o zastřešení přístřešku

 

č. 224

Zpevněná plocha pro kontejnerová stání Trčkova ul., Havlíčkův Brod - dodatek smlouvy

 

č. 236

ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ

 

 

11. Podklady ekonomického odboru

 

č. 223

Pronájem bytu v Domě dostupného bydlení - byt č. 4136/12, Havlíčkova, Havlíčkův Brod

 

č. 237

Pronájem bytu č. 1128/11, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod

 

č. 238

Pronájem bytů v domě s pečovatelskou službou Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod

 

č. 239

Pronájem bytových jednotek č. 3504/23 a 3504/27, U Kasáren, Havlíčkův Brod

 

č. 240

Veřejná obchodní soutěž - pronájem míst pro stání motorových vozidel - Parkoviště v ulici Reynkova, lokalita Na Nebi, Havlíčkův Brod

 

č. 241

Rozpočtová opatření EO - 05/2023 za 04/2023

 

 

12. Podklady místostarosty - Ing. Vladimír Slávka

 

č. 242

Výsledek konkursního řízení - konkurs na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

 

         

 

S pozdravem

 

 

 

 

                                                                          Zbyněk Stejskal, v. r.

                                                                                   starosta