Program jednání rady města 15. 10. 2018Program rady města 15.10.2018

 

                1. Podklady ředitelů  školských PO         

č. 717    Návrh rozpočtu školských příspěvkových organizací na rok 2019; Střednědobý výhled rozpočtu školských PO na rok 2020-2021          

                2. Podklady odboru životního prostředí              

č. 709    Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo OZP/17/2017/SB              

                3. Podklady Sociálních služeb města Havlíčkova Brodu 

č. 710    Zvýšení přepočteného počtu zaměstnanců, zvýšení limitu objemu na platy zaměstnanců PO SSM HB pro rok 2019               

                4. Podklady Technických služeb Havlíčkův Brod               

č. 704    Jízdní řády MHD od 9.12.2018   

č. 705    Provádění zimní údržby – změny na období 2017/2018

č. 706    Návrh plánu investic a plánu účetních odpisů na r. 2019              

                5. Podklady likvidační komise   

č. 703    Likvidace majetku          

                6. Podklady oddělení informatiky           

č. 702    Rozšíření optické metropolitní sítě na ZŠ Konečná         

                7. Podklady oddělení řízení projektů    

č. 707    Schválení plných mocí k administraci projektů  

č. 708    Základní škola Nuselská - přírodovědné centrum - schválení zadávací dokumentace    

                8. Podklady odboru rozvoje města        

č. 693    Rekonstrukce střešního pláště v zařízení SPMP – Úsvit

č. 694    Rekonstrukce střešního pláště Štáflova chalupa             

č. 696    Rozpočtová opatření odboru rozvoje města     

č. 697    Cyklostezka za hotelem Slunce

č. 698    Stavební úpravy objektu na azylový dům, Havlíčkův Brod, U Trojice čp. 2005 – projektová dokumentace          

č. 699    Žádost o opravu lkomunikace p.č.31/6, k.ú. Termesivy

č. 700    Veřejné osvětlení Baštínov - služebnost             

č. 701    Atletický areál Na Losích - zázemí           

č. 715    Krajská knihovna Vysočiny        

č. 716    ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ               

                9. Podklady ekonomického odboru       

č. 711    Žádost o prodloužení nájemní smlouvy - byt č. 1128/22, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod       

č. 712    Vánoční trhy v Havlíčkově Brodě - nájemní smlouva č. EK 247/2018/Trt               

č. 713    Informace - Dražba nemovitostí v k.ú. Havlíčkův Brod - Smetanovo náměstí     

č. 714    Rozpočtová opatření EO -10/2018          

                10. Podklady tajemníka - Ing. Václav Stejskal    

č. 695    Žádost o zapůjčení zasedací místnosti  

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

 

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 12.10.2018 / 12.10.2018