Program jednání rady města 14. 9. 2020Pozvánka na jednání rady města, které se uskuteční v pondělí dne 14.9.2020 od 9.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

 

Program

                1. Rozpracování usnesení zastupitelstva             

č. 463    Rozpracování usnesení zastupitelstva města    

                2. Podklady Základní školy  Nuselská     

č. 452    Žádost o zvýšení kapacity školní družiny ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240         

                3. Podklady Základní školy  Štáflova       

č. 451    Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků - Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004          

č. 453    Žádost o zvýšení kapacity školní družiny ZŠ Havlíčkův Brod, Štáflova 2004           

                4. Podklady Sociálních služeb města Havlíčkova Brodu 

č. 482    Darovací smlouva           

č. 483    Žádost o udělení výjimky ze směrnice o veřejných zakázkách malého rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb. k nákupu spotřebního materiálu (ochranné pomůcky, zdravotnický materiál) pro Sociální služby města Havlíčkova Brodu.           

                5. Podklady Technických služeb Havlíčkův Brod               

č. 486    Aktualizace č.2 Směrnice pro odepisování majetku TSHB            

č. 487    Chodníky v ulici Nad Parkem     

                6. Podklady odboru vnějších a vnitřních vztahů               

č. 464    Žádost o výpůjčku vestibulu staré radnice pro uspořádání výstavy        

                7. Podklady oddělení řízení projektů    

č. 466    Den bez aut      

                8. Podklady útvaru vnitřního auditu      

č. 461    Následná veřejnosprávní kontrola u školských příspěvkových organizací            

č. 462    Následná veřejnosprávní kontrola u příspěvkové organizace TS HB - hospodaření v městských lesích  

                9. Podklady odboru sociálních věcí a školství     

č. 465    Jmenování ředitele příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času na dobu určitou               

č. 469    Hodnotící komise u veřejných zakázek malého rozsahu - školské příspěvkové organizace a Sociální služby města Havlíčkova Brodu           

č. 470    Přehled podaných stížností zákonných zástupců na činnost škol a školských zařízení  - II. pololetí školního roku 2019/2020          

                10. Podklady odboru rozvoje města      

č. 454    Chodník Kokořínská, Na Spádu - schválení zadávací dokumentace         

č. 455    Krajská knihovna - údržba zeleně           

č. 456    II/150 Havlíčkův Brod – ul. Žižkova, Dolní            

č. 457    Chodník na pozemcích parc.č. 632/3 a 362/17 - smlouva o přeložce distribučního zařízení           

č. 458    Rekonstrukce Kyjovská - vyjádření majitelů rozvodných zařízení            

č. 459    Doprava v klidu ul. Ledečská, Havlíčkův Brod    

č. 460    Mateřská škola - gastrotechnologie, dodatek smlouvy

č. 467    Oprava lávky Perknov  

č. 468    UZEMNÍ ŘÍZENÍ               

                11. Podklady ekonomického odboru    

č. 471    Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou - ADA TOUR       

č. 472    Žádost o prominutí nájemného - ÚSVIT Havlíčkův Brod               

č. 473    Dohoda o ukončení nájemní smlouvy - Krajská knihovna Vysočiny        

č. 474    Odpuštění odběru pečovatelské služby - byt č. 3241/82, Na Výšině, Havlíčkův Brod      

č. 475    Uznání dluhu a dohoda o jeho splácení - byt č. 1128/14, Bělohradská, Havlíčkův Brod  

č. 476    Výměna bytových jednotek - byt č. 1859/2, Smetanovo náměstí a 2763/10, Sídliště Pražská     

č. 477    Výměna bytových jednotek - byt č. 2796/8 a 2797/2, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod   

č. 478    Prodloužení nájemní smlouvy - byt č. 1128/25 a 1128/2, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod        

č. 479    Pronájem bytu - byt č. 2798/4, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

č. 480    Pronájem bytů č. 1128/1, 7, 15 a 22, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod

č. 481    Sociální byt č. 2491/5, Pražská, Havlíčkův Brod - přechod na klasické nájemní bydlení   

č. 484    Veřejná obchodní soutěž - pronájem bytu č. 53/2, Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod              

č. 485    Rozpočtová opatření EO - 09/2020  (za 08/2020)              

č. 488    Návrh na prodloužení prominutí od placení místního poplatku z pobytu do 31.12.2020

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 11.9.2020 / 11.9.2020