Program jednání rady města 14. 3. 2022Program jednání rady města dne 14.3.2022

 

                1. Podklady ekonomického odboru       

č. 156    Zřizované přísp.organizace a vybrané org.složky města - schválení účetní závěrky, zprávy o hospodaření vyhodnocení ukazatelů hospodaření a návrhy na rozdělení hosp. výsledku PO za r. 2021           

                2. Podklady Základní školy Štáflova        

č. 144    Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků - Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004          

                3. Podklady Základní školy a Mateřské školy Wolkerova              

č. 100    Zápis dětí do Mateřské školy Havlíčkův Brod, Husova 2119 - školní rok 2022/2023           

                4. Podklady Základní školy V Sadech     

č. 131    Žádost příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 o schválení Smlouvy o zajištění vzdělávacího pobytového programu a úhrady zálohové faktury             

č. 140    Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků - Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560          

                5. Městské divadlo a kino Ostrov            

č. 143    Městské divadlo a kino Ostrov – zakázka malého rozsahu - Toalety       

                6. Podklady Sociálních služeb města Havlíčkova Brodu 

č. 141    Zvýšení ceny nájemného nebytových prostor 

č. 142    Nový sazebník úhrad za sociální služby pobytové, ambulantní, terénní a fakultativní činnosti od 1.4.2022          

                7. Podklady Technických služeb Havlíčkův Brod               

č. 148    Čistá řeka Sázava – 12. ročník   

                8. Podklady odboru vnějších a vnitřních vztahů               

č. 132    Žádost o finanční dar - Zdravotní klaun, o.p.s.  

č. 149    Žádost o finanční dar - SDH Mírovka      

                9. Podklady odboru sociálních věcí a školství     

č. 145    Individuální projektová žádost na provoz Senior Pointu Havlíčkův Brod pro rok 2022    

č. 146    Individuální projektová žádost na provoz Family Pointu Havlíčkův Brod pro rok 2022    

č. 147    Koncepce proseniorské politiky města Havlíčkův Brod na obdobé let  2022 - 2026          

                10. Podklady odboru rozvoje města      

č. 137    Rekonstrukce jižní tribuny zimního stadionu     

č. 138    Bytový dům Reynkova čp. 2577 - výměna oken               

č. 139    Stezka pro pěší cyklisty ul. Ledečská - Perknov, smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení        

č. 150    ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ               

                11. Podklady ekonomického odboru    

č. 151    Pronájem části pozemku č. 2745/18 v k.ú. Havlíčkův Brod - zahrádky U Kasáren              

č. 152    Pronájem části pozemku č. 3341/1 v k.ú. Havlíčkův Brod - ŘSD ČR          

č. 153    Pronájem pozemků - ulice Lidická          

č. 154    Směrnice pro nájem sociálních bytů v Domě dostupného bydlení          

č. 155    Rozpočtová opatření EO - 03/2022 za 02/2022                                

 S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 11.3.2022 / 11.3.2022