Program jednání rady města 14. 12. 2018Program jednání rady města dne 14.12.2018

 

                1. Podklady odboru dopravy     

č. 859    Ostatní dopravní obslužnost - dodatek smlouvy             

                2. Podklady odboru rozvoje města        

č. 857    Mateřská škola Konečná - elektropřípojka         

                3. Podklady oddělení řízení projektů    

č. 858    Schválení plné moci k administraci projektu      

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 13.12.2018 / 13.12.2018