Program jednání rady města 13. 5. 2019Program jednání rady města dne 13.5.2019

 

                1. Podklady Základní školy V Sadech     

č. 314    Změna č. 1 Investičního plánu 2019 příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560           

č. 315    Darovací smlouva - účelově určený finanční dar - ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560         

                2. Podklady Městské divadlo a kino Ostrov        

č. 339    Výběrové řízení na pronájem kostela sv. Rodiny            

                3. Podklady Technických služeb Havlíčkův Brod               

č. 316    Žádost o bezplatné využití areálu Plovárenská 

č. 317    Žádostí o bezplatné využití sportovních hřišť na letním koupališti           

č. 340    Bezplatné vyvěšení plakátů na akci „Malý folklórní festival“ v autobusech MHD             

                4. Podklady odboru sociálních věcí a školství     

č. 328    Kontrola příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 - ČŠI             

                5. Podklady odboru vnějších a vnitřních vztahů               

č. 327    Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod, z. s. - žádost o součinnost při MS v softballu          

č. 329    Schválení ročního zápisu do kronik za rok 2018 

č. 336    Žádost o změnu termínu třetí splátky neinvestiční dotace poskytnuté dle Zásad pro poskytování finančních podpor z rozpočtu města - FC Slovan Havlíčkův Brod z. s.               

                6. Podklady odboru rozvoje města        

č. 318    Veřejné osvětlení Pod Letištěm - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti      

č. 319    Obytná zóna Suchá - dohoda s majitelkou dotčeného pozemku             

č. 320    Oprava a odbahnění rybníku v Herlifech             

č. 321    Rozpočtová opatření odboru rozvoje města     

č. 322    Park Budoucnost            

č. 323    Přestavba bývalé obchodní akademie na azylový dům 

č. 324    Veřejné osvětlení - doplnění bodu Termesivy 

č. 325    Opěrná zeď ul. Humpolecká     

č. 326    Výstavba nové sportovní haly  

č. 337    Parkovací plochy ul. Ledečská - přeložka Nej.cz               

č. 338    Krytý plavecký bazén   

                7. Podklady ekonomického odboru       

č. 330    Pronájem sociálního bytu - byt č. 2613/6, Reynkova, Havlíčkův Brod     

č. 331    Zvýšení nájemného v domě s pečovatelskou službou, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod

č. 332    Veřejná obchodní soutěž - pronájem nově vybudovaného objektu č.p. 4288 v parku Budoucnost        

č. 333    Vánoční trhy v Havlíčkově Brodě v roce 2019    

č. 334    Pronájem částí pozemků č. 659/60, 659/2 v k.ú. Havlíčkův Brod - lokalita Rozkoš             

č. 335    Pronájem části pozemku č. 2792/5 v k.ú. Havlíčkův Brod - bývalé vojenské zahrádky    

                8. Podklady člena rady města   

č. 313    Zajištění autobusové dopravy žáků havlíčkobrodských základních škol - Okresní výstava králíků, holubů a drůbeže 2019     

                9. Podklady tajemníka - Ing. Václav Stejskal      

č. 341    Navýšení počtu zaměstnanců MěÚ - opatrovník            

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 10.5.2019 / 10.5.2019