Program jednání rady města 11. 10. 2019Program jednání rady města dne 11.10.2019

 

                1. Podklady Technických služeb Havlíčkův Brod               

č. 664    Návrh rozpočtu PO TSHB na rok 2020, Střednědobého rozpočtového výhledu na období 2021-2022, Plán investic a účetních odpisů na r. 2020.        

                2. Podklady odboru rozvoje města        

č. 661    Stavební úpravy křižovatkové plochy a zpomalovací práh, ul. Wolkerova, Havlíčkův Brod           

                3. Podklady tajemníka - Ing. Václav Stejskal      

č. 662    Zapůjčení areálu Plovárenská   

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 10.10.2019 / 10.10.2019