Program jednání rady města 10. 12. 2018Program jednání rady města dne 10.12.2018

 

                1. Podklady Základní školy  Konečná     

č. 838    Darovací smlouva č. 1/2019 - Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884         

                2. Podklady Sociálních služeb města Havlíčkova Brodu 

č. 855    Změna výše provozního příspěvku na jednotlivé účely 2018     

                3. Podklady Technických služeb Havlíčkův Brod               

č. 832    Bezplatné jízdné v MHD pro držitele plakety Dr. Jánského         

                4. Pracovní skupina pro vyřazování a likvidaci majetku města   

č. 849    Návrh na likvidaci majetku s hodnotou nad 100 tis. -  elektrická fritéza 

č. 850    Návrh na likvidaci majetku s hodnotou nad 100 tis. -  plynová sklopná pánev    

č. 851    Návrh na likvidaci majetku s hodnotou nad 100 tis. -  KONTEJNERY TDO              

č. 852    Návrh na likvidaci majetku s hodnotou nad 100 tis. -  FOTOVOLTAICKÉ ZAŘÍZENÍ            

č. 853    Návrh na likvidaci majetku s hodnotou nad 100 tis. -  FOTOTERMICKÉ ZAŘÍZENÍ              

č. 854    Návrh na likvidaci majetku s hodnotou nad 100 tis. -  parkovací automaty          

                5. Podklady odboru sociálních věcí a školství     

č. 846    Zrušení usnesení RM č. 663/18 a 664/18 ze dne 03. 09. 2018      

                6. Podklady odboru vnějších a vnitřních vztahů               

č. 847    Směrnice k vyřazování a likvidaci majetku města - změna č. 2   

č. 848    Doprava žákovských týmů FC Slovan do partnerského města Spišská Nová Ves              

                7. Podklady ekonomického odboru       

č. 841    Uznání dluhu a dohoda o jeho splácení - byt č. 2795/14, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod            

č. 842    Sociální byt č. 2491/5, Pražská, Havlíčkův Brod - přechod na klasické nájemní bydlení   

č. 843    Nabídkové řízení na pronájem městských bytů               

č. 844    Ukončení nájmu nebytových prostor - čp. 798, ulice Žižkova, Havlíčkův Brod    

č. 845    Rozpočtové opatření EO - 12/2018         

                8. Podklady odboru rozvoje města        

č. 827    Oprava povrchu komunikací ulic Husova, Jahodova, Práčat, Trocnovského, Polní - dodatek smlouvy o dílo        

č. 828    Stavební úpravy vstupu a rekonstrukce fasády domu č.p.258 - dodatek smlouvy o dílo               

č. 829    Zadání projektových dokumentací        

č. 830    Stavební úpravy místních komunikací Strážná, Waldhauserova, Sekaninova     

č. 831    Uzavřením dohody o ukončení Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení               

č. 833    Žádost o zřízení chodníků a zpevněných krajnic v místní části Mírovka 

č. 834    Rekonstrukce místních komunikací       

č. 835    Rekonstrukce U Topíren             

č. 836    Rozpočtová opatření odboru rozvoje města     

č. 837    Krajská knihovna Vysočiny        

č. 839    Žádost o nasvětlení atletického areálu 

č. 840    ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ               

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 7.12.2018 / 7.12.2018