Program jednání rady města 10. 1. 2022Program jednání rady města dne 10.1.2022

 

                1. Kontrola plnění usnesení - Ing. Václav Stejskal            

č. 1         Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání             

                2. Podklady Sociálních služeb města Havlíčkova Brodu 

č. 6         Neúčelový finanční dar

č. 7         Účelový finanční dar     

                3. Podklady Technických služeb Havlíčkův Brod               

č. 11       Změna  plánu investic a použití investičního fondu        

                4. Podklady odboru vnějších a vnitřních vztahů               

č. 13       Petice za odebrání psa 

č. 14       Žádost o finanční dar - ČESKÁ FEDARACE OKINAWA KARATE A KOBUDO, z.s.   

č. 15       Žádost o finanční dar - STŘED, z. s.         

                5. Podklady odboru rozvoje města        

č. 3         Sportovní hala - přeložka kabelů nn      

č. 4         Kanalizace Herlify           

č. 8         ZTV Suchá - připojení k distribuční síti   

č. 9         Plán obnovy a rozvoje majetku města 

č. 10       UZEMNÍ ŘÍZENÍ               

                6. Podklady ekonomického odboru       

č. 5         Změna nájemní smlouvy - byt č. 258/9, Dolní, Havlíčkův Brod   

č. 12       Umístění stanového přístřešku v parku Budoucnost     

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 7.1.2022 / 7.1.2022