Program jednání rady města 1. 6. 2020Program jednání rady města dne 1.6.2020

 

                1. Podklady Základní umělecké školy J. V. Stamice Havlíčkův Brod          

č. 301    Stanovení úplaty za vzdělávání v Základní umělecké škole J. V. Stamice Havlíčkův Brod - školní rok 2020/2021 

                2. Podklady ředitelů  školských PO         

č. 303    Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání na školní rok 2020/2021 - školní družiny, školní kluby  

č. 317    Přerušení činnosti školních družin havlíčkobrodských ZŠ - letní prázdniny           

                3. Podklady Technických služeb Havlíčkův Brod               

č. 305    Žádost o využití hřiště na Plovárenské 

                4. Podklady oddělení řízení projektů    

č. 304    Návrh smlouvy o poskytnutí dotace v programu "Památky 2020"           

č. 313    Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny, programu "TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2020"   

č. 314    Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny, programu "CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2020"

                5. Podklady odboru sociálních věcí a školství     

č. 271    Žádost Rady dětí a mládeže kraje Vysočina, z.s. - podpora mládežnických iniciativ ve městě Havlíčkův Brod - rok 2020               

č. 327    Žádost o finanční podporu Dobrovolnického centra v regionu Havlíčkův Brod a Chotěboř          

                6. Podklady odboru vnějších a vnitřních vztahů               

č. 322    Souhrnná zpráva z kontrol vyúčtování finančních podpor poskytnutých z rozpočtu města v roce 2019 

č. 323    Petice „o odstranění nově vysazené lípy“          

č. 324    Vyhodnocení koncepce kultury za rok 2019       

č. 325    Schválení ročního zápisu do kronik za rok 2019 

č. 326    Žádost o použití znaku města Havlíčkův Brod - VÝTAHY-ELEKTRO            

                7. Podklady odboru rozvoje města        

č. 306    Nouzové zásobování vodou      

č. 312    Elektrifikace zvoničky v Mírovce             

č. 316    Úprava místa pro kontejnery Klanečná

č. 318    Úsekového měření, ORP Havlíčkův Brod            

č. 319    ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ               

č. 321    Žádost  o opravu komunikace Vlkovsko              

                8. Podklady ekonomického odboru       

č. 307    Výměna bytových jednotek - byt č. 1201/5 a 1201/9, Žižkov II, Havlíčkův Brod 

č. 308    Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod         

č. 309    Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/73, Na Výšině, Havlíčkův Brod    

č. 310    Řády veřejného pohřebiště      

č. 311    Změna rozpisu rozpočtu 2020 - úspory výdajů a řešení výpadku příjmů               

č. 315    Výpověď nájmu bytu - byt č. 65, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod            

                9. Podklady místostarosty - Ing. Vladimír Slávka              

č. 320    Výsledek konkursního řízení - AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času  

                10. Podklady tajemníka - Ing. Václav Stejskal    

č. 302    Žádost o výpůjčku zasedací místnosti v Rámech 1855 - Celní úřad pro Kraj Vysočina      

                11. Podklady starosty - Mgr. Jan Tecl    

č. 328    Program jednání červnového zastupitelstva města       

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 29.5.2020 / 29.5.2020