Program jednání mimořádné rady města 28. 6. 2019Pozvánka na mimořádné jednání rady města, které se uskuteční v pátek dne 28.6.2019 od 9.00 hodin v kanceláři starosty města

 

Program

                1. Podklady Technických služeb Havlíčkův Brod               

č. 454    Likvidace dřevního odpadu od občanů a firem 

č. 459    Bezplatné využití areálu Plovárenská    

                2. Podklady oddělení řízení projektů    

č. 455    Návrh Smlouvy o poskytnutí dotace - Stavební úpravy hygienického zázemí pro dívky ZŠ Štáflova 2004, Havlíčkův Brod     

                3. Podklady odboru životního prostředí              

č. 457    Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 14/95 - Rýdlovský rybník      

                4. Podklady ekonomického odboru       

č. 458    Výpověď nájemní smlouvy č. OSM 231/2012/Fir - stánek s květinami včetně zázemí ke stánku               

S pozdravem

                                                                          Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                       starosta

Zodpovídá: Petra Dolejšová

Vytvořeno / změněno: 27.6.2019 / 27.6.2019