Program jednání rady města 6.3.2023Program jednání rady města dne 6.3.2023

 

 

1. Podklady PO AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času

 

č. 116

Celostátní kampaň "Do práce na kole 2023"

 

 

2. Podklady ředitelů  školských PO

 

č. 95

Přerušení činnosti školních družin havlíčkobrodských ZŠ - velikonoční prázdniny 2023

 

 

3. Podklady Sociálních služeb města Havlíčkova Brodu

 

č. 115

Zvýšení ceny za služby kadeřnictví a pedikúra pro klienty domova

 

 

4. Podklady Technických služeb Havlíčkův Brod

 

č. 120

Zahrada 2023 - žádost o součinnost

 

č. 121

AZ Centrum Havlíčkův Brod - žádost o zapůjčení pódia a součinnost

 

 

5. Podklady odboru rozvoje města

 

č. 112

Most HB-X09 přes Břevnický potok - nájemní smlouva

 

č. 122

ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ

 

 

6. Podklady ekonomického odboru

 

č. 113

Pronájem sociálního bytu - byt č. 3504/1, U Kasáren, Havlíčkův Brod

 

č. 114

Veřejná soutěž na pronájem volných bytů nejvyšší nabídce smluvního nájemného

 

č. 118

Zřizované přísp.organizace a vybrané org.složky města - schválení účetní závěrky, zprávy o hospodaření vyhodnocení ukazatelů hospodaření  a návrhy na rozdělení hosp. výsledku PO za r. 2022

 

č. 119

Rozpočtová opatření EO - 03/2023 za 02/2023

 

         

 

S pozdravem

 

 

 

 

                                                                          Zbyněk Stejskal, v. r.

                                                                                   starosta