Program jednání rady města 27.3.2023Program jednání rady města 27.3.2023

 

1. Podklady odboru životního prostředí

 

č. 144

Žádost o ukončení smlouvy o nakládání s rostlinnými odpady dohodou – J. Z., Krátká Ves

 

 

2. Podklady Základní umělecké školy J. V. Stamice Havlíčkův Brod

 

č. 125

Darovací smlouva - příspěvková organizace ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod

 

 

3. Podklady PO AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času

 

č. 129

Darovací smlouva - příspěvková organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - SVČ

 

 

4. Podklady Mateřské školy Korálky

 

č. 130

Odstávka dodávky elektrického proudu - Havlíčkův Brod, ulice Příčná

 

 

5. Podklady Základní školy a Mateřské školy Konečná

 

č. 131

Darovací smlouva - příspěvková organizace Základní škola a  Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884

 

 

6. Podklady ředitelů  školských PO

 

č. 137

Provoz mateřských škol o letních prázdninách 2023

 

č. 138

Zápis dětí do mateřských škol na školní rok 2023/2024

 

 

7. Podklady Technických služeb Havlíčkův Brod

 

č. 147

Osadní výbor SV. Kříž- Sousedské odpoledne - zapůjčení tribuny

 

č. 148

Farmářské trhy 2023 - žádost o součinnost

 

 

8. Podklady odboru sociálních věcí a školství

 

č. 140

Žádost o finanční podporu - Na počátku, o. p. s.

 

č. 141

Žádost o vyjádření souhlasu - Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy, z. s.

 

č. 142

Inspekční zpráva ČŠI - příspěvková organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod

 

 

9. Podklady odboru vnějších a vnitřních vztahů

 

č. 117

Žádost City Event s.r.o. - Street food festival

 

č. 124

Schválení ročního zápisu do kronik za rok 2022

 

č. 136

Plán partnerských aktivit  na rok 2023

 

č. 143

Žádost o finanční dar - MotorSvět 2023 - Festival dopravní prevence a motorismu

 

 

10. Podklady odboru rozvoje města

 

č. 126

Přechod pro chodce Žižkova - dodatek smlouvy o dílo

 

č. 127

Rozpočtová opatření odboru rozvoje města

 

č. 128

Domov pro seniory - studie proveditelnosti

 

č. 149

ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ

 

 

11. Podklady ekonomického odboru

 

č. 123

Pronájem bytu - byt č. 2796/6, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

 

č. 132

Pronájem sociálního bytu č. 2475/15, Kokořínská, Havlíčkův Brod

 

č. 133

Pravidla tvorby a obnovy graffiti ve veřejném prostoru města Havlíčkův Brod - rozšíření vymezených ploch (Na Losích)

 

č. 134

Veřejná obchodní soutěž - pronájem míst pro stání motorových vozidel - Patrové parkoviště Žižkova ulice

 

č. 135

Veřejná obchodní soutěž - čp. 258, ulice Dolní, Havlíčkův Brod (pravý trakt)

 

č. 145

Úprava veřejné studny v ulici Nad Žabincem

 

č. 146

Smlouva zakládající právo provést stavbu repliky středověké hrnčířské pece - lokalita Vlkovsko

 

 

12. Podklady tajemníka - Ing. Václav Stejskal

 

č. 139

Proces přípravy a pořízení FVE na objektech města svěřených do správy zřizovaných PO

 

         

 

S pozdravem

 

 

 

 

                                                                          Zbyněk Stejskal, v. r.

                                                                                   starosta