Program jednání rady města 27.2.2023Program rady města dne 27.2.2023

 

1. Podklady PO AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času

 

č. 97

Zapojení příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod-SVČ do vyhlášených Šablon z Operačního programu Jan Amos Komenský

 

 

2. Podklady Základní školy a Mateřské školy Wolkerova

 

č. 93

Zápis dětí do Mateřské školy Havlíčkův Brod, Husova 2119 - školní rok 2023/2024

 

 

3. Podklady Technických služeb Havlíčkův Brod

 

č. 104

Charita Havlíčkův Brod - Velikonoční zastavení - žádost o součinnost

 

č. 105

Majáles 2023 - žádost o zapůjčení stánků

 

č. 106

SDH Květnov - Požární útok naruby - žádost o bezplatné zapůjčení pódia

 

č. 107

SDH Květnov - Turnaj v kopané - žádost o bezplatné zapůjčení pódia

 

č. 108

Přesunutí služby péče o odchycené a toulavé psy externímu poskytovateli

 

 

4. Podklady odboru vnějších a vnitřních vztahů

 

č. 92

Závod v orientačním běhu - sprint

 

 

5. Podklady oddělení řízení projektů

 

č. 96

Podání žádosti a schválení plné moci k administraci projektu "Územní plán Havlíčkův Brod - jednotný standard"

 

 

6. Podklady odboru sociálních věcí a školství

 

č. 100

Zápis dětí do tříd prvního ročníku ZŠ na školní rok 2023/2024

 

č. 101

Žádost Krajského úřadu Kraje Vysočina - návrh zástupce Města Havlíčkův Brod do konkursní komise

 

 

7. Podklady odboru rozvoje města

 

č. 94

Souhlas města s rekonstrukcí hřiště

 

č. 102

Souhlas se zřízením sportoviště

 

č. 103

Žádost obce Okrouhlička o souhlas s napojením na plánovaný kanalizační řad

 

č. 111

ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ

 

 

8. Podklady ekonomického odboru

 

č. 98

Obnova katastrálního operátu - k.ú. Poděbaby

 

č. 99

Pronájem pozemku č. 651/3 a části pozemku č. 2305/7, v k.ú. Havlíčkův Brod

 

č. 109

Smlouva o výpůjčce nebytových prostor čp. 66, Mírovka

 

 

9. Podklady starosty - Zbyněk Stejskal

 

č. 110

Program mimořádného jednání zastupitelstva města

 

         

S pozdravem

 

                                                                          Zbyněk Stejskal, v. r.

                                                                                   starosta