Hlasování zastupitelstva města ze dne 9.9.2019Zodpovídá: Ivana Abbrentová