Hlasování zastupitelstva města ze dne 8.4.2019Zodpovídá: Ivana Abbrentová