Hlasování zastupitelstva města ze dne 7.9.2020Zodpovídá: Ivana Abbrentová