Hlasování zastupitelstva města ze dne 7.2.2022Zodpovídá: Petra Dolejšová