Hlasování zastupitelstva města ze dne 31.10.2011Zodpovídá: Petra Dolejšová