Hlasování zastupitelstva města ze dne 31. 5. 2010Zodpovídá: Petra Dolejšová