Hlasování zastupitelstva města ze dne 31. 1. 2011Zodpovídá: Petra Dolejšová