Hlasování zastupitelstva města ze dne 30.5.2016Zodpovídá: Ivana Abbrentová