Hlasování zastupitelstva města ze dne 30. 3. 2009Zápis ze zastupitelstva města

Datum konání: 30. 3. 2009

97 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Zastupitelstvo města ruší svá následující usnesení:
č. 157/07 a 77/08 z důvodů odstoupení nájemníků od zájmu o koupi bytu
č. 411/08 z důvodů odstoupení zájemce od záměru koupě volného bytu
č. 408/07 a č.221/06 z důvodů odstoupení zájemce o koupi pozemku.

 

zastupitel

pro

proti

zdržel se

nehlasoval

Čeněk Jůzl

 

 

 

x

Jiří Stryhal

 

 

 

x

Milan Plodík

x

 

 

 

Josef Hejkal

x

 

 

 

Jiří Kopic

x

 

 

 

Ivan Kuželka

x

 

 

 

Josef Vašíček

 

 

 

x

Petr Libus

x

 

 

 

Jana Fischerová

x

 

 

 

Karel Báťa

x

 

 

 

Jindřich Kučera

x

 

 

 

Jan Schwarz

x

 

 

 

Ivana Štrossová

x

 

 

 

Libor Honzárek

x

 

 

 

Jiří Vondráček

x

 

 

 

Václav Hlaváč

 

 

 

x

Štefan Nigoš

x

 

 

 

Jiří Čáslavský

x

 

 

 

Jan Abbrent

x

 

 

 

Zdeněk Dobrý

x

 

 

 

Jan Tecl

x

 

 

 

Martina Matějková

x

 

 

 

Zdeněk Kopecký

x

 

 

 

Tomáš Hermann

x

 

 

 

Lenka Šoposká

x

 

 

 

Celkem

21

0

0

4

Podíl

84%

0%

0%

16%

 

Usnesení bylo přijato pod číslem: 230/09

98 Zápis výboru pro kulturu a cestovní ruch

Zápis výboru pro kulturu a cestovní ruch

Zastupitelstvo města schvaluje grant ve výši 23.000-- Kč z grantového programu Kulturní počin 2009 Klub maminek Sluníčko, o.s., Ing. Kašpara 1198, 580 01 Havlíčkův Brod, Táto, mámo přečteme si knížku (Sluníčko čte dětem)

 

zastupitel

pro

proti

zdržel se

nehlasoval

Čeněk Jůzl

 

 

 

x

Jiří Stryhal

 

 

 

x

Milan Plodík

 

 

x

 

Josef Hejkal

x

 

 

 

Jiří Kopic

x

 

 

 

Ivan Kuželka

x

 

 

 

Josef Vašíček

x

 

 

 

Petr Libus

x

 

 

 

Jana Fischerová

x

 

 

 

Karel Báťa

 

 

x

 

Jindřich Kučera

 

 

x

 

Jan Schwarz

x

 

 

 

Ivana Štrossová

x

 

 

 

Libor Honzárek

x

 

 

 

Jiří Vondráček

x

 

 

 

Václav Hlaváč

 

 

 

x

Štefan Nigoš

 

x

 

 

Jiří Čáslavský

x

 

 

 

Jan Abbrent

x

 

 

 

Zdeněk Dobrý

 

 

x

 

Jan Tecl

x

 

 

 

Martina Matějková

x

 

 

 

Zdeněk Kopecký

x

 

 

 

Tomáš Hermann

x

 

 

 

Lenka Šoposká

x

 

 

 

Celkem

17

1

4

3

Podíl

68%

4%

16%

12%

 

Usnesení bylo přijato pod číslem: 242/09

Zápis výboru pro kulturu a cestovní ruch

Zastupitelstvo města schvaluje grant ve výši 10.000-- Kč z grantového programu Kulturní počin 2009 Jurmanovi Hynku Ing., 592 63 Štěpánov nad Svr. 183, Čítanka Vysočiny

 

zastupitel

pro

proti

zdržel se

nehlasoval

Čeněk Jůzl

 

 

 

x

Jiří Stryhal

 

 

 

x

Milan Plodík

 

 

x

 

Josef Hejkal

x

 

 

 

Jiří Kopic

x

 

 

 

Ivan Kuželka

x

 

 

 

Josef Vašíček

x

 

 

 

Petr Libus

x

 

 

 

Jana Fischerová

x

 

 

 

Karel Báťa

 

 

x

 

Jindřich Kučera

 

 

x

 

Jan Schwarz

x

 

 

 

Ivana Štrossová

x

 

 

 

Libor Honzárek

x

 

 

 

Jiří Vondráček

x

 

 

 

Václav Hlaváč

 

 

 

x

Štefan Nigoš

 

x

 

 

Jiří Čáslavský

x

 

 

 

Jan Abbrent

x

 

 

 

Zdeněk Dobrý

 

 

x

 

Jan Tecl

x

 

 

 

Martina Matějková

x

 

 

 

Zdeněk Kopecký

x

 

 

 

Tomáš Hermann

x

 

 

 

Lenka Šoposká

x

 

 

 

Celkem

17

1

4

3

Podíl

68%

4%

16%

12%

 

Usnesení bylo přijato pod číslem: 241/09

Zápis výboru pro kulturu a cestovní ruch

Zastupitelstvo města schvaluje grant ve výši 30.000-- Kč z grantového programu Obnovení a zakládání kulturních tradic Havlíčkobrodské o.p.s., Čechova 3814, 580 01 Havlíčkův Brod, Cesta pohádkovým městem

 

zastupitel

pro

proti

zdržel se

nehlasoval

Čeněk Jůzl

 

 

 

x

Jiří Stryhal

 

 

 

x

Milan Plodík

 

 

x

 

Josef Hejkal

x

 

 

 

Jiří Kopic

x

 

 

 

Ivan Kuželka

x

 

 

 

Josef Vašíček

x

 

 

 

Petr Libus

x

 

 

 

Jana Fischerová

x

 

 

 

Karel Báťa

 

 

x

 

Jindřich Kučera

 

 

x

 

Jan Schwarz

x

 

 

 

Ivana Štrossová

x

 

 

 

Libor Honzárek

x

 

 

 

Jiří Vondráček

x

 

 

 

Václav Hlaváč

 

 

 

x

Štefan Nigoš

 

x

 

 

Jiří Čáslavský

x

 

 

 

Jan Abbrent

x

 

 

 

Zdeněk Dobrý

 

 

x

 

Jan Tecl

x

 

 

 

Martina Matějková

x

 

 

 

Zdeněk Kopecký

x

 

 

 

Tomáš Hermann

x

 

 

 

Lenka Šoposká

x

 

 

 

Celkem

17

1

4

3

Podíl

68%

4%

16%

12%

 

Usnesení bylo přijato pod číslem: 240/09

Zápis výboru pro kulturu a cestovní ruch

Zastupitelstvo města schvaluje grant ve výši 70.000-- Kč z grantového programu Obnovení a zakládání kulturních tradic Gymnáziu HB, Štáflova 2063, 580 01 Havlíčkův Brod, Majáles 2009

 

zastupitel

pro

proti

zdržel se

nehlasoval

Čeněk Jůzl

 

 

 

x

Jiří Stryhal

 

 

 

x

Milan Plodík

 

 

x

 

Josef Hejkal

x

 

 

 

Jiří Kopic

x

 

 

 

Ivan Kuželka

x

 

 

 

Josef Vašíček

x

 

 

 

Petr Libus

x

 

 

 

Jana Fischerová

x

 

 

 

Karel Báťa

 

 

x

 

Jindřich Kučera

 

 

x

 

Jan Schwarz

x

 

 

 

Ivana Štrossová

x

 

 

 

Libor Honzárek

x

 

 

 

Jiří Vondráček

x

 

 

 

Václav Hlaváč

 

 

 

x

Štefan Nigoš

 

x

 

 

Jiří Čáslavský

x

 

 

 

Jan Abbrent

x

 

 

 

Zdeněk Dobrý

 

 

x

 

Jan Tecl

x

 

 

 

Martina Matějková

x

 

 

 

Zdeněk Kopecký

x

 

 

 

Tomáš Hermann

x

 

 

 

Lenka Šoposká

x

 

 

 

Celkem

17

1

4

3

Podíl

68%

4%

16%

12%

 

Usnesení bylo přijato pod číslem: 239/09

Zápis výboru pro kulturu a cestovní ruch


Zastupitelstvo města schvaluje grant ve výši 35.000-- Kč z grantového programu Obnovení a zakládání kulturních tradic Oblastní charitě HB, B. Němcové 188, 580 01 Havlíčkův Brod, Hrajeme si s tradicemi

 

zastupitel

pro

proti

zdržel se

nehlasoval

Čeněk Jůzl

 

 

 

x

Jiří Stryhal

 

 

 

x

Milan Plodík

 

 

x

 

Josef Hejkal

x

 

 

 

Jiří Kopic

x

 

 

 

Ivan Kuželka

x

 

 

 

Josef Vašíček

x

 

 

 

Petr Libus

x

 

 

 

Jana Fischerová

x

 

 

 

Karel Báťa

 

 

x

 

Jindřich Kučera

 

 

x

 

Jan Schwarz

x

 

 

 

Ivana Štrossová

x

 

 

 

Libor Honzárek

x

 

 

 

Jiří Vondráček

x

 

 

 

Václav Hlaváč

 

 

 

x

Štefan Nigoš

 

x

 

 

Jiří Čáslavský

x

 

 

 

Jan Abbrent

x

 

 

 

Zdeněk Dobrý

 

 

x

 

Jan Tecl

x

 

 

 

Martina Matějková

x

 

 

 

Zdeněk Kopecký

x

 

 

 

Tomáš Hermann

x

 

 

 

Lenka Šoposká

x

 

 

 

Celkem

17

1

4

3

Podíl

68%

4%

16%

12%

 

Usnesení bylo přijato pod číslem: 238/09

Zápis výboru pro kulturu a cestovní ruch

Zastupitelstvo města schvaluje grant ve výši 35.000-- Kč z grantového programu Obnovení a zakládání kulturních tradic Aktivnímu Perknovu, o.s., Vratná 3050, 580 01 Havlíčkův Brod, Laštovičkův memoriál – přehlídka dechových hudeb

 

zastupitel

pro

proti

zdržel se

nehlasoval

Čeněk Jůzl

 

 

 

x

Jiří Stryhal

 

 

 

x

Milan Plodík

 

 

x

 

Josef Hejkal

x

 

 

 

Jiří Kopic

x

 

 

 

Ivan Kuželka

x

 

 

 

Josef Vašíček

x

 

 

 

Petr Libus

x

 

 

 

Jana Fischerová

x

 

 

 

Karel Báťa

 

 

x

 

Jindřich Kučera

 

 

x

 

Jan Schwarz

x

 

 

 

Ivana Štrossová

x

 

 

 

Libor Honzárek

x

 

 

 

Jiří Vondráček

x

 

 

 

Václav Hlaváč

 

 

 

x

Štefan Nigoš

 

x

 

 

Jiří Čáslavský

x

 

 

 

Jan Abbrent

x

 

 

 

Zdeněk Dobrý

 

 

x

 

Jan Tecl

x

 

 

 

Martina Matějková

x

 

 

 

Zdeněk Kopecký

x

 

 

 

Tomáš Hermann

x

 

 

 

Lenka Šoposká

x

 

 

 

Celkem

17

1

4

3

Podíl

68%

4%

16%

12%

 

Usnesení bylo přijato pod číslem: 237/09

Zápis výboru pro kulturu a cestovní ruch

Zastupitelstvo města schvaluje grant ve výši 87.000-- Kč z grantového programu Prezentace města 2009 Kuncovi Vladimíru Ing. VIDEO-FOTO-KUNC, Bělohradská 115, 580 01 Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod – Portrét města

 

zastupitel

pro

proti

zdržel se

nehlasoval

Čeněk Jůzl

 

 

 

x

Jiří Stryhal

 

 

 

x

Milan Plodík

 

 

x

 

Josef Hejkal

x

 

 

 

Jiří Kopic

x

 

 

 

Ivan Kuželka

x

 

 

 

Josef Vašíček

x

 

 

 

Petr Libus

x

 

 

 

Jana Fischerová

x

 

 

 

Karel Báťa

 

 

x

 

Jindřich Kučera

 

 

x

 

Jan Schwarz

x

 

 

 

Ivana Štrossová

x

 

 

 

Libor Honzárek

x

 

 

 

Jiří Vondráček

x

 

 

 

Václav Hlaváč

 

 

 

x

Štefan Nigoš

 

x

 

 

Jiří Čáslavský

x

 

 

 

Jan Abbrent

x

 

 

 

Zdeněk Dobrý

 

 

x

 

Jan Tecl

x

 

 

 

Martina Matějková

x

 

 

 

Zdeněk Kopecký

x

 

 

 

Tomáš Hermann

x

 

 

 

Lenka Šoposká

x

 

 

 

Celkem

17

1

4

3

Podíl

68%

4%

16%

12%

 

Usnesení bylo přijato pod číslem: 236/09

Zápis výboru pro kulturu a cestovní ruch

Zastupitelstvo města schvaluje grant ve výši 15.000,-- Kč z grantového programu Prezentace města 2009 Křížovi Jakubovi, Plovárenská 482, 580 01 Havlíčkův Brod, Natočení hudebního cd brodského dua If Kaa

 

zastupitel

pro

proti

zdržel se

nehlasoval

Čeněk Jůzl

 

 

 

x

Jiří Stryhal

 

 

 

x

Milan Plodík

 

 

x

 

Josef Hejkal

x

 

 

 

Jiří Kopic

x

 

 

 

Ivan Kuželka

x

 

 

 

Josef Vašíček

x

 

 

 

Petr Libus

x

 

 

 

Jana Fischerová

x

 

 

 

Karel Báťa

 

 

x

 

Jindřich Kučera

 

 

x

 

Jan Schwarz

x

 

 

 

Ivana Štrossová

x

 

 

 

Libor Honzárek

x

 

 

 

Jiří Vondráček

x

 

 

 

Václav Hlaváč

 

 

 

x

Štefan Nigoš

 

x

 

 

Jiří Čáslavský

x

 

 

 

Jan Abbrent

x

 

 

 

Zdeněk Dobrý

 

 

x

 

Jan Tecl

x

 

 

 

Martina Matějková

x

 

 

 

Zdeněk Kopecký

x

 

 

 

Tomáš Hermann

x

 

 

 

Lenka Šoposká

x

 

 

 

Celkem

17

1

4

3

Podíl

68%

4%

16%

12%

 

Usnesení bylo přijato pod číslem: 235/09

Zápis výboru pro kulturu a cestovní ruch

Zastupitelstvo města schvaluje grant ve výši 15.000,-- Kč z grantového programu Prezentace města 2009 Hofmannové Marii, PaedDr. Na Valech 264, 580 01 Havlíčkův Brod, The place where we live/Místo kde žijeme

 

zastupitel

pro

proti

zdržel se

nehlasoval

Čeněk Jůzl

 

 

 

x

Jiří Stryhal

 

 

 

x

Milan Plodík

 

 

x

 

Josef Hejkal

x

 

 

 

Jiří Kopic

x

 

 

 

Ivan Kuželka

x

 

 

 

Josef Vašíček

x

 

 

 

Petr Libus

x

 

 

 

Jana Fischerová

x

 

 

 

Karel Báťa

 

 

x

 

Jindřich Kučera

 

 

x

 

Jan Schwarz

x

 

 

 

Ivana Štrossová

x

 

 

 

Libor Honzárek

x

 

 

 

Jiří Vondráček

x

 

 

 

Václav Hlaváč

 

 

 

x

Štefan Nigoš

 

x

 

 

Jiří Čáslavský

x

 

 

 

Jan Abbrent

x

 

 

 

Zdeněk Dobrý

 

 

x

 

Jan Tecl

x

 

 

 

Martina Matějková

x

 

 

 

Zdeněk Kopecký

x

 

 

 

Tomáš Hermann

x

 

 

 

Lenka Šoposká

x

 

 

 

Celkem

17

1

4

3

Podíl

68%

4%

16%

12%

 

Usnesení bylo přijato pod číslem: 234/09

Zápis výboru pro kulturu a cestovní ruch

Zastupitelstvo města schvaluje grant ve výši 30.000,-- Kč z grantového programu Oživlé náměstí Havlíčkobrodské o.p.s., Čechova 3814, 580 01 Havlíčkův Brod, na projekt Historie města netradičně

 

zastupitel

pro

proti

zdržel se

nehlasoval

Čeněk Jůzl

 

 

 

x

Jiří Stryhal

 

 

 

x

Milan Plodík

 

 

x

 

Josef Hejkal

x

 

 

 

Jiří Kopic

x

 

 

 

Ivan Kuželka

x

 

 

 

Josef Vašíček

x

 

 

 

Petr Libus

x

 

 

 

Jana Fischerová

x

 

 

 

Karel Báťa

 

 

x

 

Jindřich Kučera

 

 

x

 

Jan Schwarz

x

 

 

 

Ivana Štrossová

x

 

 

 

Libor Honzárek

x

 

 

 

Jiří Vondráček

x

 

 

 

Václav Hlaváč

 

 

 

x

Štefan Nigoš

 

x

 

 

Jiří Čáslavský

x

 

 

 

Jan Abbrent

x

 

 

 

Zdeněk Dobrý

 

 

x

 

Jan Tecl

x

 

 

 

Martina Matějková

x

 

 

 

Zdeněk Kopecký

x

 

 

 

Tomáš Hermann

x

 

 

 

Lenka Šoposká

x

 

 

 

Celkem

17

1

4

3

Podíl

68%

4%

16%

12%

 

Usnesení bylo přijato pod číslem: 233/09

Zápis výboru pro kulturu a cestovní ruch

Zastupitelstvo města schvaluje přesun finanční částky 70.000,-- z grantového programu Oživlé náměstí na grantový program Obnovení a zakládání kulturních tradic

 

zastupitel

pro

proti

zdržel se

nehlasoval

Čeněk Jůzl

 

 

 

x

Jiří Stryhal

 

 

 

x

Milan Plodík

 

 

x

 

Josef Hejkal

x

 

 

 

Jiří Kopic

x

 

 

 

Ivan Kuželka

x

 

 

 

Josef Vašíček

x

 

 

 

Petr Libus

x

 

 

 

Jana Fischerová

x

 

 

 

Karel Báťa

 

 

x

 

Jindřich Kučera

 

 

x

 

Jan Schwarz

x

 

 

 

Ivana Štrossová

x

 

 

 

Libor Honzárek

x

 

 

 

Jiří Vondráček

x

 

 

 

Václav Hlaváč

 

 

 

x

Štefan Nigoš

 

x

 

 

Jiří Čáslavský

x

 

 

 

Jan Abbrent

x

 

 

 

Zdeněk Dobrý

 

 

x

 

Jan Tecl

x

 

 

 

Martina Matějková

x

 

 

 

Zdeněk Kopecký

x

 

 

 

Tomáš Hermann

x

 

 

 

Lenka Šoposká

x

 

 

 

Celkem

17

1

4

3

Podíl

68%

4%

16%

12%

 

Usnesení bylo přijato pod číslem: 232/09

Zápis výboru pro kulturu a cestovní ruch


Zastupitelstvo města schvaluje přesun finanční částky 17.000,- z grantového programu Kulturní počin na program Prezentace města.

 

zastupitel

pro

proti

zdržel se

nehlasoval

Čeněk Jůzl

 

 

 

x

Jiří Stryhal

 

 

 

x

Milan Plodík

 

 

x

 

Josef Hejkal

x

 

 

 

Jiří Kopic

x

 

 

 

Ivan Kuželka

x

 

 

 

Josef Vašíček

x

 

 

 

Petr Libus

x

 

 

 

Jana Fischerová

x

 

 

 

Karel Báťa

 

 

x

 

Jindřich Kučera

 

 

x

 

Jan Schwarz

x

 

 

 

Ivana Štrossová

x

 

 

 

Libor Honzárek

x

 

 

 

Jiří Vondráček

x

 

 

 

Václav Hlaváč

 

 

 

x

Štefan Nigoš

 

x

 

 

Jiří Čáslavský

x

 

 

 

Jan Abbrent

x

 

 

 

Zdeněk Dobrý

 

 

x

 

Jan Tecl

x

 

 

 

Martina Matějková

x

 

 

 

Zdeněk Kopecký

x

 

 

 

Tomáš Hermann

x

 

 

 

Lenka Šoposká

x

 

 

 

Celkem

17

1

4

3

Podíl

68%

4%

16%

12%

 

Usnesení bylo přijato pod číslem: 231/09

78 Územní systém ekologické stability Havlíčkova Brodu (ÚSES)

Územní systém ekologické stability Havlíčkova Brodu (ÚSES)

Zastupitelstvo města ukládá radě města prověřit případné rozpory stávajícího územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod ve vztahu k novému územnímu systému ekologické stability města Havlíčkův Brod a případné rozpory předložit výborům zastupitelstva města a zastupitelstvu města.

 

zastupitel

pro

proti

zdržel se

nehlasoval

Čeněk Jůzl

x

 

 

 

Jiří Stryhal

 

 

 

x

Milan Plodík

x

 

 

 

Josef Hejkal

x

 

 

 

Jiří Kopic

x

 

 

 

Ivan Kuželka

x

 

 

 

Josef Vašíček

x

 

 

 

Petr Libus

x

 

 

 

Jana Fischerová

x

 

 

 

Karel Báťa

x

 

 

 

Jindřich Kučera

x

 

 

 

Jan Schwarz

x

 

 

 

Ivana Štrossová

x

 

 

 

Libor Honzárek

x

 

 

 

Jiří Vondráček

x

 

 

 

Václav Hlaváč

x

 

 

 

Štefan Nigoš

 

 

x

 

Jiří Čáslavský

 

 

x

 

Jan Abbrent

x

 

 

 

Zdeněk Dobrý

x

 

 

 

Jan Tecl

x

 

 

 

Martina Matějková

x

 

 

 

Zdeněk Kopecký

x

 

 

 

Tomáš Hermann

x

 

 

 

Lenka Šoposká

x

 

 

 

Celkem

22

0

2

1

Podíl

88%

0%

8%

4%

 

Usnesení bylo přijato pod číslem: 243/09

91 Obecně závazná vyhláška O zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Obecně závazná vyhláška O zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Zastupitelstvo města schvaluje na základě ustanovení § 84, odst. 2, písm. h) zákona 128/2000Sb. s účinností od 15. dubna 2009 obecně závaznou vyhlášku O zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích.

 

zastupitel

pro

proti

zdržel se

nehlasoval

Čeněk Jůzl

x

 

 

 

Jiří Stryhal

 

 

 

x

Milan Plodík

x

 

 

 

Josef Hejkal

x

 

 

 

Jiří Kopic

x

 

 

 

Ivan Kuželka

x

 

 

 

Josef Vašíček

x

 

 

 

Petr Libus

x

 

 

 

Jana Fischerová

x

 

 

 

Karel Báťa

x

 

 

 

Jindřich Kučera

x

 

 

 

Jan Schwarz

x

 

 

 

Ivana Štrossová

x

 

 

 

Libor Honzárek

x

 

 

 

Jiří Vondráček

x

 

 

 

Václav Hlaváč

 

 

 

x

Štefan Nigoš

x

 

 

 

Jiří Čáslavský

 

 

x

 

Jan Abbrent

 

 

 

x

Zdeněk Dobrý

x

 

 

 

Jan Tecl

x

 

 

 

Martina Matějková

x

 

 

 

Zdeněk Kopecký

x

 

 

 

Tomáš Hermann

x

 

 

 

Lenka Šoposká

x

 

 

 

Celkem

21

0

1

3

Podíl

84%

0%

4%

12%

 

Usnesení bylo přijato pod číslem: 244/09

89 Kulturní dům Ostrov s.r.o.

Kulturní dům Ostrov s.r.o.

Zastupitelstvo města navrhuje Valné hromadě Kulturního domu Ostrov spol.r.o. Havlíčkův Brod k volbě členem dozorčí rady ing. Tomáše Hermanna.

 

zastupitel

pro

proti

zdržel se

nehlasoval

Celkem

0

0

0

0

Podíl

NaN%

NaN%

NaN%

NaN%

 

Návrh nebyl přijat – podklad byl stažen z programu.

Kulturní dům Ostrov s.r.o.

Zastupitelstvo města deleguje na základě § 84, odst. 2, písm. f) zákona 128/2000 Sb. jako svého zástupce na Valnou hromadu Kulturního domu Ostrov spol. s.r.o. Havlíčkův Brod ...... s mandátem prosazovat městem navržené změny společenské smlouvy.

 

zastupitel

pro

proti

zdržel se

nehlasoval

Celkem

0

0

0

0

Podíl

NaN%

NaN%

NaN%

NaN%

 

Návrh nebyl přijat – podklad byl stažen z programu.

88 Likvidace hmotného investičního majetku a pohledávek

Likvidace hmotného investičního majetku a pohledávek

Zastupitelstvo města schvaluje likvidaci hmotného investičního majetku a pohledávek podle přílohy č.1 - předloženého seznamu likvidační komise ze dne 16.2.2009.

 

zastupitel

pro

proti

zdržel se

nehlasoval

Čeněk Jůzl

x

 

 

 

Jiří Stryhal

 

 

 

x

Milan Plodík

x

 

 

 

Josef Hejkal

x

 

 

 

Jiří Kopic

x

 

 

 

Ivan Kuželka

x

 

 

 

Josef Vašíček

x

 

 

 

Petr Libus

x

 

 

 

Jana Fischerová

x

 

 

 

Karel Báťa

x

 

 

 

Jindřich Kučera

x

 

 

 

Jan Schwarz

x

 

 

 

Ivana Štrossová

x

 

 

 

Libor Honzárek

x

 

 

 

Jiří Vondráček

x

 

 

 

Václav Hlaváč

 

 

 

x

Štefan Nigoš

x

 

 

 

Jiří Čáslavský

x

 

 

 

Jan Abbrent

x

 

 

 

Zdeněk Dobrý

x

 

 

 

Jan Tecl

x

 

 

 

Martina Matějková

x

 

 

 

Zdeněk Kopecký

x

 

 

 

Tomáš Hermann

x

 

 

 

Lenka Šoposká

x

 

 

 

Celkem

23

0

0

2

Podíl

92%

0%

0%

8%

 

Usnesení bylo přijato pod číslem: 245/09

92 Změna usnesení ZM105/09

Změna usnesení ZM105/09

Zastupitelstvo města ruší svoje usnesení č. 105/09 z 26.1.2009 a nahrazuje jej usnesením:
Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3275/6 v domě čp. 3275, ulice Na Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc.č.st. 6054 zast.pl. a nádvoří se všemi součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Ilona O., 580 01 Havlíčkův Brod spolu s Robertem F.,580 01 Havlíčkův Brod do společného vlastnictví
Za kupní cenu: 934 100,00 Kč.

 

zastupitel

pro

proti

zdržel se

nehlasoval

Čeněk Jůzl

x

 

 

 

Jiří Stryhal

 

 

 

x

Milan Plodík

x

 

 

 

Josef Hejkal

x

 

 

 

Jiří Kopic

x

 

 

 

Ivan Kuželka

x

 

 

 

Josef Vašíček

 

 

 

x

Petr Libus

x

 

 

 

Jana Fischerová

x

 

 

 

Karel Báťa

x

 

 

 

Jindřich Kučera

x

 

 

 

Jan Schwarz

x

 

 

 

Ivana Štrossová

x

 

 

 

Libor Honzárek

x

 

 

 

Jiří Vondráček

x

 

 

 

Václav Hlaváč

 

 

 

x

Štefan Nigoš

x

 

 

 

Jiří Čáslavský

x

 

 

 

Jan Abbrent

x

 

 

 

Zdeněk Dobrý

x

 

 

 

Jan Tecl

x

 

 

 

Martina Matějková

 

 

 

x

Zdeněk Kopecký

 

 

 

x

Tomáš Hermann

x

 

 

 

Lenka Šoposká

x

 

 

 

Celkem

20

0

0

5

Podíl

80%

0%

0%

20%

 

Usnesení bylo přijato pod číslem: 246/09

72 Prodej volných bytů za tržní cenu

Prodej volných bytů za tržní cenu – projednáno v podkladu č. 99

73 Prodej pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 1040/5 ,1040/4, 2342/3 a stpč. 6288

Prodej pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 1040/5 ,1040/4, 2342/3 a stpč. 6288

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod stpč. 6288 o výměře 15 m2 za cenu 18 255 Kč a ppč 1040/4 o výměře 36 m2, ppč. 1040/5 o výměře 6 m2 oddělené geometrickým plánem č. 5377-1251/2008 z pozemku 1040/3 a dále pozemku ppč. 2342/3 o výměře 27 m2 odděleného týmž geometrickým plánem z pozemku ppč. 2342/1 za cenu 38 778 Kč Janovi a Věře A., Havlíčkův Brod. Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

zastupitel

pro

proti

zdržel se

nehlasoval

Čeněk Jůzl

x

 

 

 

Jiří Stryhal

 

 

 

x

Milan Plodík

x

 

 

 

Josef Hejkal

x

 

 

 

Jiří Kopic

x

 

 

 

Ivan Kuželka

x

 

 

 

Josef Vašíček

 

 

 

x

Petr Libus

x

 

 

 

Jana Fischerová

x

 

 

 

Karel Báťa

x

 

 

 

Jindřich Kučera

x

 

 

 

Jan Schwarz

x

 

 

 

Ivana Štrossová

x

 

 

 

Libor Honzárek

x

 

 

 

Jiří Vondráček

x

 

 

 

Václav Hlaváč

 

 

 

x

Štefan Nigoš

x

 

 

 

Jiří Čáslavský

x

 

 

 

Jan Abbrent

x

 

 

 

Zdeněk Dobrý

x

 

 

 

Jan Tecl

x

 

 

 

Martina Matějková

 

 

 

x

Zdeněk Kopecký

 

 

 

x

Tomáš Hermann

x

 

 

 

Lenka Šoposká

x

 

 

 

Celkem

20

0

0

5

Podíl

80%

0%

0%

20%

 

Usnesení bylo přijato pod číslem: 247/09

74 Prodej pozemku v k.ú. Suchá ppč. 630/21

Prodej pozemku v k.ú. Suchá ppč. 630/21

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú. Suchá, ppč. 630/21 o výměře 358 m2 ................... . Cena pozemku činí .......... Kč/m2. Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

zastupitel

pro

proti

zdržel se

nehlasoval

Celkem

0

0

0

0

Podíl

NaN%

NaN%

NaN%

NaN%

 

Návrh nebyl přijat – podklad byl stažen z programu.

93 Prodej pozemků v Havlíčkově Brodě ppč. 3819, 1967/3, 1962/17

Prodej pozemků v Havlíčkově Brodě ppč. 3819, 1967/3, 1962/17

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod stpč. 7379 díl "a" o výměře 6 m2 odděleného geometrickým plánem č. 5946- 1389/2008 z pozemku ppč. 3819 , dále pozemků ppč. 1962/23 díl "d" o výměře 34 m2 a stpč. 7379 díl "b" o výměře 1 m2 odděleného týmž geometrickým plánem z pozemku podle PK parcela ve zjednodušené evidenci část 1967/3 a pozemku ppč. 1962/76 o výměře 16 m2 oddělenýh týmž geometrickým plánem z pozemku pozemku dle KN ppč. 1962/17 Markovi P., Havlíčkův Brod. Cena pozemku stpč. 7379 díly "a, b" pod stavbou je 960 Kč/m2, cena pozemku ppč. 3819 zahrada je 440 Kč/m2, cena pozemku ppč. 1962/76 a 1962/23 je 400 Kč/m2. Žadatel dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

zastupitel

pro

proti

zdržel se

nehlasoval

Čeněk Jůzl

x

 

 

 

Jiří Stryhal

 

 

 

x

Milan Plodík

x

 

 

 

Josef Hejkal

x

 

 

 

Jiří Kopic

x

 

 

 

Ivan Kuželka

x

 

 

 

Josef Vašíček

 

 

 

x

Petr Libus

x

 

 

 

Jana Fischerová

x

 

 

 

Karel Báťa

x

 

 

 

Jindřich Kučera

x

 

 

 

Jan Schwarz

x

 

 

 

Ivana Štrossová

x

 

 

 

Libor Honzárek

x

 

 

 

Jiří Vondráček

x

 

 

 

Václav Hlaváč

 

 

 

x

Štefan Nigoš

x

 

 

 

Jiří Čáslavský

x

 

 

 

Jan Abbrent

x

 

 

 

Zdeněk Dobrý

x

 

 

 

Jan Tecl

x

 

 

 

Martina Matějková

x

 

 

 

Zdeněk Kopecký

 

 

 

x

Tomáš Hermann

x

 

 

 

Lenka Šoposká

x

 

 

 

Celkem

21

0

0

4

Podíl

84%

0%

0%

16%

 

Usnesení bylo přijato pod číslem: 248/09

75 Prodej části pozemku v k.ú. Šmolovy ppč. 843/1

Prodej části pozemku v k.ú. Šmolovy ppč. 843/1

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú. Šmolovy, ppč. 843/10 o výměře 48 m2, odděleného geometrickým plánem č. 325-3/2009, Radkovi D., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí 380 Kč/m2. Žadatel dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

zastupitel

pro

proti

zdržel se

nehlasoval

Celkem

0

0

0

0

Podíl

NaN%

NaN%

NaN%

NaN%

 

Návrh nebyl přijat – podklad byl stažen z programu.

76 Koupě pozemků pod chodníkem v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 3755/137 a 3755/146

Koupě pozemků pod chodníkem v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 3755/137 a 3755/146

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod, ppč. 3755/137 o výměře 6 m2 a nově vzniklého pozemku ppč. 3755/146 o výměře 4 m2, odděleného geometrickým plánem č. 5670-1091/2008 z pozemku ppč. 3755/137, ve vlastnictví ideální 1/2 Milana L., Pohled a id. 1/2 Petra M., Habry. Cena pozemku činí 3510,- Kč. Veškeré náklady spojené s prodejem včetně daně z převodu nemovitostí hradí město Havlíčkův Brod.

 

zastupitel

pro

proti

zdržel se

nehlasoval

Čeněk Jůzl

x

 

 

 

Jiří Stryhal

 

 

 

x

Milan Plodík

x

 

 

 

Josef Hejkal

x

 

 

 

Jiří Kopic

x

 

 

 

Ivan Kuželka

x

 

 

 

Josef Vašíček

 

 

 

x

Petr Libus

x

 

 

 

Jana Fischerová

x

 

 

 

Karel Báťa

x

 

 

 

Jindřich Kučera

x

 

 

 

Jan Schwarz

x

 

 

 

Ivana Štrossová

x

 

 

 

Libor Honzárek

x

 

 

 

Jiří Vondráček

x

 

 

 

Václav Hlaváč

 

 

 

x

Štefan Nigoš

x

 

 

 

Jiří Čáslavský

x

 

 

 

Jan Abbrent

x

 

 

 

Zdeněk Dobrý

x

 

 

 

Jan Tecl

x

 

 

 

Martina Matějková

 

 

 

x

Zdeněk Kopecký

 

 

 

x

Tomáš Hermann

x

 

 

 

Lenka Šoposká

x

 

 

 

Celkem

20

0

0

5

Podíl

80%

0%

0%

20%

 

Usnesení bylo přijato pod číslem: 249/09

77 Koupě pozemků pro " Stezku od KÚ po lávku ul. Humpolecká" ppč. 2630, 2631 a ppč. 2632.

Koupě pozemků pro " Stezku od KÚ po lávku ul. Humpolecká" ppč. 2630, 2631 a ppč. 2632.

Zastupitelstvo města schvaluje koupi části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 2632 o výměře cca 20 m2 ve společném jmění manželů Jiřího a Aleny K., Havlíčkův Brod. Prodej bude zajištěn smlouvou o smlouvě budoucí kupní. Řádná kupní smlouva bude uzavřena po realizaci stavby a po jeho geometrickém zaměření. Cena pozemku činí 410 Kč/m2. Veškeré náklady spojené s prodejem včetně daně z převodu nemovitostí hradí město Havlíčkův Brod.

 

zastupitel

pro

proti

zdržel se

nehlasoval

Čeněk Jůzl

x

 

 

 

Jiří Stryhal

 

 

 

x

Milan Plodík

x

 

 

 

Josef Hejkal

x

 

 

 

Jiří Kopic

x

 

 

 

Ivan Kuželka

x

 

 

 

Josef Vašíček

 

 

 

x

Petr Libus

x

 

 

 

Jana Fischerová

x

 

 

 

Karel Báťa

x

 

 

 

Jindřich Kučera

x

 

 

 

Jan Schwarz

 

 

 

x

Ivana Štrossová

x

 

 

 

Libor Honzárek

x

 

 

 

Jiří Vondráček

x

 

 

 

Václav Hlaváč

 

 

 

x

Štefan Nigoš

x

 

 

 

Jiří Čáslavský

x

 

 

 

Jan Abbrent

x

 

 

 

Zdeněk Dobrý

x

 

 

 

Jan Tecl

x

 

 

 

Martina Matějková

x

 

 

 

Zdeněk Kopecký

x

 

 

 

Tomáš Hermann

x

 

 

 

Lenka Šoposká

x

 

 

 

Celkem

21

0

0

4

Podíl

84%

0%

0%

16%

 

Usnesení bylo přijato pod číslem: 250/09

Koupě pozemků pro " Stezku od KÚ po lávku ul. Humpolecká" ppč. 2630, 2631 a ppč. 2632.

Zastupitelstvo města schvaluje koupi části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 2631 o výměře cca 30 m2 ve společném jmění manželů Jaroslava a Jany E., Havlíčkův Brod. Prodej bude zajištěn smlouvou o smlouvě budoucí kupní. Řádná kupní smlouva bude uzavřena po realizaci stavby a po jeho geometrickém zaměření. Cena pozemku činí 410 Kč/m2. Veškeré náklady spojené s prodejem včetně daně z převodu nemovitostí hradí město Havlíčkův Brod.

 

zastupitel

pro

proti

zdržel se

nehlasoval

Čeněk Jůzl

x

 

 

 

Jiří Stryhal

 

 

 

x

Milan Plodík

x

 

 

 

Josef Hejkal

x

 

 

 

Jiří Kopic

x

 

 

 

Ivan Kuželka

x

 

 

 

Josef Vašíček

 

 

 

x

Petr Libus

x

 

 

 

Jana Fischerová

x

 

 

 

Karel Báťa

x

 

 

 

Jindřich Kučera

x

 

 

 

Jan Schwarz

 

 

 

x

Ivana Štrossová

x

 

 

 

Libor Honzárek

x

 

 

 

Jiří Vondráček

x

 

 

 

Václav Hlaváč

 

 

 

x

Štefan Nigoš

x

 

 

 

Jiří Čáslavský

x

 

 

 

Jan Abbrent

x

 

 

 

Zdeněk Dobrý

x

 

 

 

Jan Tecl

x

 

 

 

Martina Matějková

x

 

 

 

Zdeněk Kopecký

x

 

 

 

Tomáš Hermann

x

 

 

 

Lenka Šoposká

x

 

 

 

Celkem

21

0

0

4

Podíl

84%

0%

0%

16%

 

Usnesení bylo přijato pod číslem: 251/09

Koupě pozemků pro " Stezku od KÚ po lávku ul. Humpolecká" ppč. 2630, 2631 a ppč. 2632.

Zastupitelstvo města schvaluje koupi části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod, ppč. 2630 o výměře cca 40 m2 ve vlastnictví:
id.1/2 Anny P., Havlíčkův Brod,
id. 1/4 Jaroslavy S., Havlíčkův Brod
id. 1/4 Věry V., Havlíčkův Brod
Prodej bude zajištěn smlouvou o smlouvě budoucí kupní. Řádná kupní smlouva bude uzavřena po realizaci stavby a po jeho geometrickém zaměření. Cena pozemku činí 410 Kč/m2. Veškeré náklady spojené s prodejem včetně daně z převodu nemovitostí hradí město Havlíčkův Brod.

 

zastupitel

pro

proti

zdržel se

nehlasoval

Čeněk Jůzl

x

 

 

 

Jiří Stryhal

 

 

 

x

Milan Plodík

x

 

 

 

Josef Hejkal

x

 

 

 

Jiří Kopic

x

 

 

 

Ivan Kuželka

x

 

 

 

Josef Vašíček

 

 

 

x

Petr Libus

x

 

 

 

Jana Fischerová

x

 

 

 

Karel Báťa

x

 

 

 

Jindřich Kučera

x

 

 

 

Jan Schwarz

 

 

 

x

Ivana Štrossová

x

 

 

 

Libor Honzárek

x

 

 

 

Jiří Vondráček

x

 

 

 

Václav Hlaváč

 

 

 

x

Štefan Nigoš

x

 

 

 

Jiří Čáslavský

x

 

 

 

Jan Abbrent

x

 

 

 

Zdeněk Dobrý

x

 

 

 

Jan Tecl

x

 

 

 

Martina Matějková

x

 

 

 

Zdeněk Kopecký

x

 

 

 

Tomáš Hermann

x

 

 

 

Lenka Šoposká

x

 

 

 

Celkem

21

0

0

4

Podíl

84%

0%

0%

16%

 

Usnesení bylo přijato pod číslem: 252/09

79 Bezúplatný převod pozemků z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Havlíčkův Brod - lokalita "Za Motorpalem"

Bezúplatný převod pozemků z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Havlíčkův Brod - lokalita "Za Motorpalem"

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemku, vedeném v katastru nemovitostí, parcelní č. 502/3 o výměře 377 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod, z vlastnictví České republiky zastoupené Pozemkovým fondem ČR, Praha 3, Husinecká 1024/11a, do vlastnictví města Havlíčkův Brod. Jedná se o bezúplatný převod dle zákona č. 95/99 Sb. z 28. dubna 1999, pozemku určeného závaznou částí schválené územně plánovací dokumentace k realizaci zeleně v současně zastavěném území obce. Investorem realizace zeleně nebude stát.

 

zastupitel

pro

proti

zdržel se

nehlasoval

Celkem

0

0

0

0

Podíl

NaN%

NaN%

NaN%

NaN%

 

Návrh nebyl přijat – podklad byl stažen z programu.

80 Duplicitní zápis vlastnictví k pozemku parcelní č. 377/1 díl 2 v k.ú. Havlíčkův Brod

Duplicitní zápis vlastnictví k pozemku parcelní č. 377/1 díl 2 v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje uznání výlučného vlastnictví k pozemku vedenému ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr, parcelní č. 377/1 díl 2 o výměře 34 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod, následujícím vlastníkům vedeným na listu vlastnictví 5386:
Zdeňce B.,Praha, Strašnice podíl 1/8
RNDr. Ireně D., Chrudim, Chrudim II podíl 1/4
Jiřině M., Nové Město podíl 1/4
Doc.MUDr. Čestmíru P. CSc.,Plzeň podíl 1/8
Ing. Věře Richterové M., Slatiňany podíl 1/8
Marcele Š., Pardubice podíl 1/8
Na listu vlastnictví č. 5386 je v duplicitním zápise vlastnictví kromě uvedených vlastníků veden Městský národní výbor Havlíčkův Brod a město Havlíčkův Brod je v souladu se zákonem č.172/1991 Sb. povinno řešit odstranění duplicitního vlastnictví.

 

zastupitel

pro

proti

zdržel se

nehlasoval

Čeněk Jůzl

x

 

 

 

Jiří Stryhal

 

 

 

x

Milan Plodík

x

 

 

 

Josef Hejkal

x

 

 

 

Jiří Kopic

x

 

 

 

Ivan Kuželka

x

 

 

 

Josef Vašíček

 

 

 

x

Petr Libus

x

 

 

 

Jana Fischerová

x

 

 

 

Karel Báťa

x

 

 

 

Jindřich Kučera

x

 

 

 

Jan Schwarz

x

 

 

 

Ivana Štrossová

x

 

 

 

Libor Honzárek

x

 

 

 

Jiří Vondráček

x

 

 

 

Václav Hlaváč

 

 

 

x

Štefan Nigoš

x

 

 

 

Jiří Čáslavský

x

 

 

 

Jan Abbrent

x

 

 

 

Zdeněk Dobrý

x

 

 

 

Jan Tecl

x

 

 

 

Martina Matějková

 

 

 

x

Zdeněk Kopecký

 

 

 

x

Tomáš Hermann

x

 

 

 

Lenka Šoposká

x

 

 

 

Celkem

20

0

0

5

Podíl

80%

0%

0%

20%

 

Usnesení bylo přijato pod číslem: 253/09

81 Duplicitní zápis vlastnictví k pozemku parcelní č. 2745/23 v k.ú. Havlíčkův Brod

Duplicitní zápis vlastnictví k pozemku parcelní č. 2745/23 v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje uznání výlučného vlastnictví k pozemku vedenému v katastru nemovitostí, parcelní č. 2745/23 o výměře 53 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod, následujícím vlastníkům vedeným na listu vlastnictví 7591:
Ing. Jiří H., Přeštice, podíl 1/4
RNDr. Petr H., Havlíčkův Brod, podíl 1/6
Veit H., Wiener Neustadt, Rakousko podíl 1/6
Zdeněk H., Karlovy Vary, podíl 1/4
Alena H., Havlíčkův Brod, podíl 1/6

 

zastupitel

pro

proti

zdržel se

nehlasoval

Čeněk Jůzl

x

 

 

 

Jiří Stryhal

 

 

 

x

Milan Plodík

x

 

 

 

Josef Hejkal

x

 

 

 

Jiří Kopic

x

 

 

 

Ivan Kuželka

x

 

 

 

Josef Vašíček

 

 

 

x

Petr Libus

x

 

 

 

Jana Fischerová

x

 

 

 

Karel Báťa

x

 

 

 

Jindřich Kučera

x

 

 

 

Jan Schwarz

x

 

 

 

Ivana Štrossová

x

 

 

 

Libor Honzárek

x

 

 

 

Jiří Vondráček

x

 

 

 

Václav Hlaváč

 

 

 

x

Štefan Nigoš

x

 

 

 

Jiří Čáslavský

x

 

 

 

Jan Abbrent

x

 

 

 

Zdeněk Dobrý

x

 

 

 

Jan Tecl

x

 

 

 

Martina Matějková

 

 

 

x

Zdeněk Kopecký

 

 

 

x

Tomáš Hermann

x

 

 

 

Lenka Šoposká

x

 

 

 

Celkem

20

0

0

5

Podíl

80%

0%

0%

20%

 

Usnesení bylo přijato pod číslem: 254/09

94 Možnost uložení přebytečné zeminy z jihovýchodní obchvatové komunikace na pozemcích v k.ú. Mírovka

Možnost uložení přebytečné zeminy z jihovýchodní obchvatové komunikace na pozemcích v k.ú. Mírovka

Zastupitelstvo města schvaluje uložení přebytečné zeminy v množství 431.250 m3, vzniklé při výstavbě stavby "I/38 Havlíčkův Brod jihovýchodní obchvat", na následujících pozemcích ve vlastnictví města Havlíčkův Brod v k.ú. Mírovka:
část parc.č. GP 972 orná půda
část parc.č. GP 983 orná půda
část parc.č. GP 977/4 orná půda
část parc.č. GP 977/3 orná půda
část parc.č. GP 975/5 trvalý travní porost
část parc.č. PK 975/1 trvalý travní porost
parc. KN 975/6 lesní pozemek
část parc.č. KN 977/2 trvalý travní porost
část parc.č. KN 977/1 trvalý travní porost
Do celkové plochy pro ukládání zeminy o výměře 8,8 ha je zahrnut i pozemek parcelní č. KN 975/7 o výměře 1436 m2 (lesní pozemek) ve vlastnictví Lesů ČR s.p. a pozemek parcelní č. st. PK 72 o výměře 129 m2 (stavební pozemek bez stavby) ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR. Na zemědělských pozemcích bude sejmuta ornice a po skončení skládkování bude rozprostřena na uložené zemině a dále budou na lesních pozemcích obnoveny lesní porosty. Investorem uvedených úprav bude Ředitelství silnic a dálnic ČR, které zajistí nutná vyjádření a povolení orgánů státní správy.

 

zastupitel

pro

proti

zdržel se

nehlasoval

Čeněk Jůzl

x

 

 

 

Jiří Stryhal

 

 

 

x

Milan Plodík

x

 

 

 

Josef Hejkal

x

 

 

 

Jiří Kopic

x

 

 

 

Ivan Kuželka

x

 

 

 

Josef Vašíček

 

 

 

x

Petr Libus

x

 

 

 

Jana Fischerová

x

 

 

 

Karel Báťa

x

 

 

 

Jindřich Kučera

x

 

 

 

Jan Schwarz

 

 

 

x

Ivana Štrossová

x

 

 

 

Libor Honzárek

x

 

 

 

Jiří Vondráček

x

 

 

 

Václav Hlaváč

 

 

 

x

Štefan Nigoš

x

 

 

 

Jiří Čáslavský

 

 

x

 

Jan Abbrent

 

 

 

x

Zdeněk Dobrý

x

 

 

 

Jan Tecl

x

 

 

 

Martina Matějková

x

 

 

 

Zdeněk Kopecký

 

 

x

 

Tomáš Hermann

x

 

 

 

Lenka Šoposká

x

 

 

 

Celkem

18

0

2

5

Podíl

72%

0%

8%

20%

 

Usnesení bylo přijato pod číslem: 255/09

82 Záměr prodeje pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 87, 88, 89, 90 a části pozemku ppč. 2259/108

Záměr prodeje pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 87, 88, 89, 90 a části pozemku ppč. 2259/108

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 87, 88, 89, 90 a části pozemku ppč. 2259/108 o výměře 254 m2 a ukládá radě města jednat s žadatelem o udělení souhlasu se stavbou parkoviště na žádaných pozemcích města za předpokladu bezúplatného předání vybudovaného parkoviště městu Havlíčkův Brod.

 

zastupitel

pro

proti

zdržel se

nehlasoval

Čeněk Jůzl

x

 

 

 

Jiří Stryhal

 

 

 

x

Milan Plodík

x

 

 

 

Josef Hejkal

x

 

 

 

Jiří Kopic

x

 

 

 

Ivan Kuželka

x

 

 

 

Josef Vašíček

 

 

 

x

Petr Libus

x

 

 

 

Jana Fischerová

x

 

 

 

Karel Báťa

x

 

 

 

Jindřich Kučera

x

 

 

 

Jan Schwarz

x

 

 

 

Ivana Štrossová

x

 

 

 

Libor Honzárek

 

 

x

 

Jiří Vondráček

x

 

 

 

Václav Hlaváč

 

 

 

x

Štefan Nigoš

x

 

 

 

Jiří Čáslavský

x

 

 

 

Jan Abbrent

 

 

 

x

Zdeněk Dobrý

x

 

 

 

Jan Tecl

x

 

 

 

Martina Matějková

x

 

 

 

Zdeněk Kopecký

x

 

 

 

Tomáš Hermann

x

 

 

 

Lenka Šoposká

x

 

 

 

Celkem

20

0

1

4

Podíl

80%

0%

4%

16%

 

Usnesení bylo přijato pod číslem: 256/09

83 Záměr prodeje pozemku v k.ú. Suchá ppč. 522/12

Záměr prodeje pozemku v k.ú. Suchá ppč. 522/12

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku v k.ú. Suchá ppč. 522/12 o výměře 27 m2.

 

zastupitel

pro

proti

zdržel se

nehlasoval

Čeněk Jůzl

x

 

 

 

Jiří Stryhal

 

 

 

x

Milan Plodík

x

 

 

 

Josef Hejkal

x

 

 

 

Jiří Kopic

x

 

 

 

Ivan Kuželka

x

 

 

 

Josef Vašíček

 

 

 

x

Petr Libus

x

 

 

 

Jana Fischerová

x

 

 

 

Karel Báťa

x

 

 

 

Jindřich Kučera

x

 

 

 

Jan Schwarz

x

 

 

 

Ivana Štrossová

x

 

 

 

Libor Honzárek

x

 

 

 

Jiří Vondráček

x

 

 

 

Václav Hlaváč

 

 

 

x

Štefan Nigoš

x

 

 

 

Jiří Čáslavský

x

 

 

 

Jan Abbrent

x

 

 

 

Zdeněk Dobrý

x

 

 

 

Jan Tecl

x

 

 

 

Martina Matějková

 

 

 

x

Zdeněk Kopecký

 

 

 

x

Tomáš Hermann

x

 

 

 

Lenka Šoposká

x

 

 

 

Celkem

20

0

0

5

Podíl

80%

0%

0%

20%

 

Usnesení bylo přijato pod číslem: 257/09

95 Záměr prodeje pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 3704, 3705, 3706

Záměr prodeje pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 3704, 3705, 3706

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 3704 o výměře 342 m2, 3705 o výměře 110 m2, 3706 o výměře 104 m2.

 

zastupitel

pro

proti

zdržel se

nehlasoval

Čeněk Jůzl

x

 

 

 

Jiří Stryhal

 

 

 

x

Milan Plodík

x

 

 

 

Josef Hejkal

x

 

 

 

Jiří Kopic

x

 

 

 

Ivan Kuželka

x

 

 

 

Josef Vašíček

 

 

 

x

Petr Libus

x

 

 

 

Jana Fischerová

x

 

 

 

Karel Báťa

x

 

 

 

Jindřich Kučera

x

 

 

 

Jan Schwarz

x

 

 

 

Ivana Štrossová

x

 

 

 

Libor Honzárek

x

 

 

 

Jiří Vondráček

x

 

 

 

Václav Hlaváč

 

 

 

x

Štefan Nigoš

x

 

 

 

Jiří Čáslavský

x

 

 

 

Jan Abbrent

x

 

 

 

Zdeněk Dobrý

x

 

 

 

Jan Tecl

x

 

 

 

Martina Matějková

 

 

 

x

Zdeněk Kopecký

 

 

 

x

Tomáš Hermann

x

 

 

 

Lenka Šoposká

x

 

 

 

Celkem

20

0

0

5

Podíl

80%

0%

0%

20%

 

Usnesení bylo přijato pod číslem: 258/09

84 Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Šmolovy ppč. 879/1

Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Šmolovy ppč. 879/1

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku v k.ú. Šmolovy, ppč. 879/10 o výměře 52 m2 odděleného geometrickým plánem č. 321 - 1374/2008 z pozemku ppč. 879/1.

 

zastupitel

pro

proti

zdržel se

nehlasoval

Čeněk Jůzl

x

 

 

 

Jiří Stryhal

 

 

 

x

Milan Plodík

x

 

 

 

Josef Hejkal

x

 

 

 

Jiří Kopic

x

 

 

 

Ivan Kuželka

x

 

 

 

Josef Vašíček

 

 

 

x

Petr Libus

x

 

 

 

Jana Fischerová

x

 

 

 

Karel Báťa

x

 

 

 

Jindřich Kučera

x

 

 

 

Jan Schwarz

x

 

 

 

Ivana Štrossová

x

 

 

 

Libor Honzárek

x

 

 

 

Jiří Vondráček

x

 

 

 

Václav Hlaváč

 

 

 

x

Štefan Nigoš

x

 

 

 

Jiří Čáslavský

x

 

 

 

Jan Abbrent

x

 

 

 

Zdeněk Dobrý

x

 

 

 

Jan Tecl

x

 

 

 

Martina Matějková

 

 

 

x

Zdeněk Kopecký

 

 

 

x

Tomáš Hermann

x

 

 

 

Lenka Šoposká

x

 

 

 

Celkem

20

0

0

5

Podíl

80%

0%

0%

20%

 

Usnesení bylo přijato pod číslem: 259/09

85 Záměr prodeje pozemku v k.ú. Perknov ppč. 103/188

Záměr prodeje pozemku v k.ú. Perknov ppč. 103/188

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku v k.ú. Perknov, ppč. 103/188 o výměře 400 m2 .

 

zastupitel

pro

proti

zdržel se

nehlasoval

Čeněk Jůzl

x

 

 

 

Jiří Stryhal

 

 

 

x

Milan Plodík

x

 

 

 

Josef Hejkal

x

 

 

 

Jiří Kopic

x

 

 

 

Ivan Kuželka

x

 

 

 

Josef Vašíček

 

 

 

x

Petr Libus

x

 

 

 

Jana Fischerová

x

 

 

 

Karel Báťa

x

 

 

 

Jindřich Kučera

x

 

 

 

Jan Schwarz

x

 

 

 

Ivana Štrossová

x

 

 

 

Libor Honzárek

x

 

 

 

Jiří Vondráček

x

 

 

 

Václav Hlaváč

 

 

 

x

Štefan Nigoš

x

 

 

 

Jiří Čáslavský

x

 

 

 

Jan Abbrent

x

 

 

 

Zdeněk Dobrý

x

 

 

 

Jan Tecl

x

 

 

 

Martina Matějková

 

 

 

x

Zdeněk Kopecký

 

 

 

x

Tomáš Hermann

x

 

 

 

Lenka Šoposká

x

 

 

 

Celkem

20

0

0

5

Podíl

80%

0%

0%

20%

 

Usnesení bylo přijato pod číslem: 260/09

86 Záměr směny pozemku v k.ú. Mírovka ppč. 1150/3 a část pozemků ppč. 1154/1 a 2243

Záměr směny pozemku v k.ú. Mírovka ppč. 1150/3 a část pozemků ppč. 1154/1 a 2243

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru směny pozemku v k.ú. Mírovka, ppč. 1154/1 o výměře 67 m2, 1150/3 o výměře 3008 m2, 1150/28 o výměře cca 25 m2 ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za pozemky 1150/22 o výměře 960 m2 a 1150/21 o výměře 2616 m2 ve vlastnictví žadatelů.

 

zastupitel

pro

proti

zdržel se

nehlasoval

Čeněk Jůzl

x

 

 

 

Jiří Stryhal

 

 

 

x

Milan Plodík

x

 

 

 

Josef Hejkal

x

 

 

 

Jiří Kopic

x

 

 

 

Ivan Kuželka

x

 

 

 

Josef Vašíček

 

 

 

x

Petr Libus

x

 

 

 

Jana Fischerová

x

 

 

 

Karel Báťa

x

 

 

 

Jindřich Kučera

x

 

 

 

Jan Schwarz

x

 

 

 

Ivana Štrossová

x

 

 

 

Libor Honzárek

x

 

 

 

Jiří Vondráček

x

 

 

 

Václav Hlaváč

 

 

 

x

Štefan Nigoš

x

 

 

 

Jiří Čáslavský

x

 

 

 

Jan Abbrent

x

 

 

 

Zdeněk Dobrý

x

 

 

 

Jan Tecl

x

 

 

 

Martina Matějková

 

 

 

x

Zdeněk Kopecký

 

 

 

x

Tomáš Hermann

x

 

 

 

Lenka Šoposká

x

 

 

 

Celkem

20

0

0

5

Podíl

80%

0%

0%

20%

 

Usnesení bylo přijato pod číslem: 261/09

15 Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 3477/4

Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 3477/4

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje celého pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod, ppč. 3477/4 o výměře 99 m2 .

 

zastupitel

pro

proti

zdržel se

nehlasoval

Čeněk Jůzl

x

 

 

 

Jiří Stryhal

 

 

 

x

Milan Plodík

x

 

 

 

Josef Hejkal

x

 

 

 

Jiří Kopic

x

 

 

 

Ivan Kuželka

x

 

 

 

Josef Vašíček

 

 

 

x

Petr Libus

x

 

 

 

Jana Fischerová

x

 

 

 

Karel Báťa

x

 

 

 

Jindřich Kučera

x

 

 

 

Jan Schwarz

x

 

 

 

Ivana Štrossová

x

 

 

 

Libor Honzárek

x

 

 

 

Jiří Vondráček

x

 

 

 

Václav Hlaváč

 

 

 

x

Štefan Nigoš

x

 

 

 

Jiří Čáslavský

x

 

 

 

Jan Abbrent

x

 

 

 

Zdeněk Dobrý

x

 

 

 

Jan Tecl

x

 

 

 

Martina Matějková

 

 

 

x

Zdeněk Kopecký

 

 

 

x

Tomáš Hermann

x

 

 

 

Lenka Šoposká

x

 

 

 

Celkem

20

0

0

5

Podíl

80%

0%

0%

20%

 

Usnesení bylo přijato pod číslem: 262/09

87 Žádost o snížení ceny bytové jednotky

žádost o snížení ceny bytové jednotky

Zastupitelstvo města projednalo žádost manželů Michala R. a Blanky R., nájemců bytu č. 12 v domě čp. 3229, Na Spravedlnosti, Havlíčkův Brod a neschvaluje snížení prodejní ceny bytové jednotky.

 

zastupitel

pro

proti

zdržel se

nehlasoval

Čeněk Jůzl

x

 

 

 

Jiří Stryhal

 

 

 

x

Milan Plodík

 

x

 

 

Josef Hejkal

x

 

 

 

Jiří Kopic

x

 

 

 

Ivan Kuželka

x

 

 

 

Josef Vašíček

 

 

 

x

Petr Libus

x

 

 

 

Jana Fischerová

x

 

 

 

Karel Báťa

 

 

x

 

Jindřich Kučera

x

 

 

 

Jan Schwarz

x

 

 

 

Ivana Štrossová

 

x

 

 

Libor Honzárek

x

 

 

 

Jiří Vondráček

x

 

 

 

Václav Hlaváč

 

 

 

x

Štefan Nigoš

 

 

x

 

Jiří Čáslavský

 

 

x

 

Jan Abbrent

x

 

 

 

Zdeněk Dobrý

 

x

 

 

Jan Tecl

x

 

 

 

Martina Matějková

x

 

 

 

Zdeněk Kopecký

 

x

 

 

Tomáš Hermann

x

 

 

 

Lenka Šoposká

x

 

 

 

Celkem

15

4

3

3

Podíl

60%

16%

12%

12%

 

Usnesení bylo přijato pod číslem: 263/09

Zastupitelstvo města projednalo žádost manželů Michala R. a Blanky R., nájemců bytu č. 12 v domě čp. 3229, Na Spravedlnosti, Havlíčkův Brod a a schvaluje snížení kupní ceny dle nového znaleckého posudku na tuto bytovou jednotku.

 

zastupitel

pro

proti

zdržel se

nehlasoval

Čeněk Jůzl

 

x

 

 

Jiří Stryhal

 

 

 

x

Milan Plodík

x

 

 

 

Josef Hejkal

 

 

x

 

Jiří Kopic

 

 

x

 

Ivan Kuželka

 

 

x

 

Josef Vašíček

 

 

 

x

Petr Libus

 

 

x

 

Jana Fischerová

 

 

x

 

Karel Báťa

x

 

 

 

Jindřich Kučera

x

 

 

 

Jan Schwarz

 

 

x

 

Ivana Štrossová

x

 

 

 

Libor Honzárek

 

 

x

 

Jiří Vondráček

 

x

 

 

Václav Hlaváč

 

 

 

x

Štefan Nigoš

x

 

 

 

Jiří Čáslavský

x

 

 

 

Jan Abbrent

 

 

x

 

Zdeněk Dobrý

x

 

 

 

Jan Tecl

 

 

x

 

Martina Matějková

 

 

 

x

Zdeněk Kopecký

x

 

 

 

Tomáš Hermann

 

 

x

 

Lenka Šoposká

 

 

x

 

Celkem

8

2

11

4

Podíl

32%

8%

44%

16%

 

Návrh nebyl přijat.

90 Kasárna letiště, úroky z prodlení za pozdní úhrady při prodeji nemovitostí v I.etapě

Kasárna letiště, úroky z prodlení za pozdní úhrady při prodeji nemovitostí v I.etapě

Zastupitelstvo města neschvaluje prominutí úroků z prodlení ve výši 42.256,- Kč, za pozdní úhradu kupní ceny smlouvy č.SNKL 20/2008/SOM, společnosti Kedaung Central Europe s.r.o., Praha 2.

 

zastupitel

pro

proti

zdržel se

nehlasoval

Čeněk Jůzl

x

 

 

 

Jiří Stryhal

 

 

 

x

Milan Plodík

x

 

 

 

Josef Hejkal

x

 

 

 

Jiří Kopic

x

 

 

 

Ivan Kuželka

x

 

 

 

Josef Vašíček

 

 

 

x

Petr Libus

x

 

 

 

Jana Fischerová

x

 

 

 

Karel Báťa

x

 

 

 

Jindřich Kučera

x

 

 

 

Jan Schwarz

x

 

 

 

Ivana Štrossová

x

 

 

 

Libor Honzárek

x

 

 

 

Jiří Vondráček

x

 

 

 

Václav Hlaváč

 

 

 

x

Štefan Nigoš

x

 

 

 

Jiří Čáslavský

x

 

 

 

Jan Abbrent

x

 

 

 

Zdeněk Dobrý

x

 

 

 

Jan Tecl

x

 

 

 

Martina Matějková

 

 

 

x

Zdeněk Kopecký

 

 

 

x

Tomáš Hermann

x

 

 

 

Lenka Šoposká

x

 

 

 

Celkem

20

0

0

5

Podíl

80%

0%

0%

20%

 

Usnesení bylo přijato pod číslem: 270/09

Kasárna letiště, úroky z prodlení za pozdní úhrady při prodeji nemovitostí v I.etapě

Zastupitelstvo města neschvaluje prominutí úroků z prodlení ve výši 80.590,- Kč, za pozdní úhradu kupní ceny smlouvy č.SNKL 16/2008/SOM, společnosti Toscada, s.r.o., Praha 2.

 

zastupitel

pro

proti

zdržel se

nehlasoval

Čeněk Jůzl

x

 

 

 

Jiří Stryhal

 

 

 

x

Milan Plodík

x

 

 

 

Josef Hejkal

x

 

 

 

Jiří Kopic

x

 

 

 

Ivan Kuželka

x

 

 

 

Josef Vašíček

 

 

 

x

Petr Libus

x

 

 

 

Jana Fischerová

x

 

 

 

Karel Báťa

x

 

 

 

Jindřich Kučera

x

 

 

 

Jan Schwarz

x

 

 

 

Ivana Štrossová

x

 

 

 

Libor Honzárek

x

 

 

 

Jiří Vondráček

x

 

 

 

Václav Hlaváč

 

 

 

x

Štefan Nigoš

x

 

 

 

Jiří Čáslavský

x

 

 

 

Jan Abbrent

x

 

 

 

Zdeněk Dobrý

x

 

 

 

Jan Tecl

x

 

 

 

Martina Matějková

 

 

 

x

Zdeněk Kopecký

 

 

 

x

Tomáš Hermann

x

 

 

 

Lenka Šoposká

x

 

 

 

Celkem

20

0

0

5

Podíl

80%

0%

0%

20%

 

Usnesení bylo přijato pod číslem: 269/09

Kasárna letiště, úroky z prodlení za pozdní úhrady při prodeji nemovitostí v I.etapě

Zastupitelstvo města neschvaluje prominutí úroků z prodlení ve výši 201.262,- Kč, za pozdní úhradu kupní ceny smlouvy č.SNKL 12/2008/SOM, společnosti MMPI, s.r.o., Praha 5.

 

zastupitel

pro

proti

zdržel se

nehlasoval

Čeněk Jůzl

x

 

 

 

Jiří Stryhal

 

 

 

x

Milan Plodík

x

 

 

 

Josef Hejkal

x

 

 

 

Jiří Kopic

x

 

 

 

Ivan Kuželka

x

 

 

 

Josef Vašíček

 

 

 

x

Petr Libus

x

 

 

 

Jana Fischerová

x

 

 

 

Karel Báťa

x

 

 

 

Jindřich Kučera

x

 

 

 

Jan Schwarz

x

 

 

 

Ivana Štrossová

x

 

 

 

Libor Honzárek

x

 

 

 

Jiří Vondráček

x

 

 

 

Václav Hlaváč

 

 

 

x

Štefan Nigoš

x

 

 

 

Jiří Čáslavský

x

 

 

 

Jan Abbrent

x

 

 

 

Zdeněk Dobrý

x

 

 

 

Jan Tecl

x

 

 

 

Martina Matějková

 

 

 

x

Zdeněk Kopecký

 

 

 

x

Tomáš Hermann

x

 

 

 

Lenka Šoposká

x

 

 

 

Celkem

20

0

0

5

Podíl

80%

0%

0%

20%

 

Usnesení bylo přijato pod číslem: 268/09

Kasárna letiště, úroky z prodlení za pozdní úhrady při prodeji nemovitostí v I.etapě

Zastupitelstvo města neschvaluje prominutí úroků z prodlení ve výši 87.151,- Kč, za pozdní úhradu kupní ceny smlouvy č.SNKL 22/2008/SOM, společnosti Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

 

zastupitel

pro

proti

zdržel se

nehlasoval

Čeněk Jůzl

x

 

 

 

Jiří Stryhal

 

 

 

x

Milan Plodík

x

 

 

 

Josef Hejkal

x

 

 

 

Jiří Kopic

x

 

 

 

Ivan Kuželka

x

 

 

 

Josef Vašíček

 

 

 

x

Petr Libus

x

 

 

 

Jana Fischerová

x

 

 

 

Karel Báťa

x

 

 

 

Jindřich Kučera

x

 

 

 

Jan Schwarz

x

 

 

 

Ivana Štrossová

x

 

 

 

Libor Honzárek

x

 

 

 

Jiří Vondráček

x

 

 

 

Václav Hlaváč

 

 

 

x

Štefan Nigoš

x

 

 

 

Jiří Čáslavský

x

 

 

 

Jan Abbrent

x

 

 

 

Zdeněk Dobrý

x

 

 

 

Jan Tecl

x

 

 

 

Martina Matějková

 

 

 

x

Zdeněk Kopecký

 

 

 

x

Tomáš Hermann

x

 

 

 

Lenka Šoposká

x

 

 

 

Celkem

20

0

0

5

Podíl

80%

0%

0%

20%

 

Usnesení bylo přijato pod číslem: 267/09

Kasárna letiště, úroky z prodlení za pozdní úhrady při prodeji nemovitostí v I.etapě

Zastupitelstvo města neschvaluje prominutí úroků z prodlení ve výši 130.099,- Kč, za pozdní úhradu kupní ceny smlouvy č.SNKL 17/2008/SOM, společnosti Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

 

zastupitel

pro

proti

zdržel se

nehlasoval

Čeněk Jůzl

x

 

 

 

Jiří Stryhal

 

 

 

x

Milan Plodík

x

 

 

 

Josef Hejkal

x

 

 

 

Jiří Kopic

x

 

 

 

Ivan Kuželka

x

 

 

 

Josef Vašíček

 

 

 

x

Petr Libus

x

 

 

 

Jana Fischerová

x

 

 

 

Karel Báťa

x

 

 

 

Jindřich Kučera

x

 

 

 

Jan Schwarz

x

 

 

 

Ivana Štrossová

x

 

 

 

Libor Honzárek

x

 

 

 

Jiří Vondráček

x

 

 

 

Václav Hlaváč

 

 

 

x

Štefan Nigoš

x

 

 

 

Jiří Čáslavský

x

 

 

 

Jan Abbrent

x

 

 

 

Zdeněk Dobrý

x

 

 

 

Jan Tecl

x

 

 

 

Martina Matějková

 

 

 

x

Zdeněk Kopecký

 

 

 

x

Tomáš Hermann

x

 

 

 

Lenka Šoposká

x

 

 

 

Celkem

20

0

0

5

Podíl

80%

0%

0%

20%

 

Usnesení bylo přijato pod číslem: 266/09

Kasárna letiště, úroky z prodlení za pozdní úhrady při prodeji nemovitostí v I.etapě

Zastupitelstvo města neschvaluje prominutí úroků z prodlení ve výši 59.756,- Kč, za pozdní úhradu kupní ceny smlouvy č.SNKL 21/2008/SOM, společnosti AGRO LÍPA s.r.o., Lípa u Havlíčkova Brodu.

 

zastupitel

pro

proti

zdržel se

nehlasoval

Čeněk Jůzl

x

 

 

 

Jiří Stryhal

 

 

 

x

Milan Plodík

x

 

 

 

Josef Hejkal

x

 

 

 

Jiří Kopic

x

 

 

 

Ivan Kuželka

x

 

 

 

Josef Vašíček

 

 

 

x

Petr Libus

x

 

 

 

Jana Fischerová

x

 

 

 

Karel Báťa

x

 

 

 

Jindřich Kučera

x

 

 

 

Jan Schwarz

x

 

 

 

Ivana Štrossová

x

 

 

 

Libor Honzárek

x

 

 

 

Jiří Vondráček

x

 

 

 

Václav Hlaváč

 

 

 

x

Štefan Nigoš

x

 

 

 

Jiří Čáslavský

x

 

 

 

Jan Abbrent

x

 

 

 

Zdeněk Dobrý

x

 

 

 

Jan Tecl

x

 

 

 

Martina Matějková

 

 

 

x

Zdeněk Kopecký

 

 

 

x

Tomáš Hermann

x

 

 

 

Lenka Šoposká

x

 

 

 

Celkem

20

0

0

5

Podíl

80%

0%

0%

20%

 

Usnesení bylo přijato pod číslem: 265/09

Kasárna letiště, úroky z prodlení za pozdní úhrady při prodeji nemovitostí v I.etapě

Zastupitelstvo města neschvaluje prominutí úroků z prodlení ve výši 17.549,- Kč, za pozdní úhradu kupní ceny smlouvy č.SNKL 8/2008/SOM, společnosti TRASEK TS s.r.o., Havlíčkův Brod.

 

zastupitel

pro

proti

zdržel se

nehlasoval

Čeněk Jůzl

x

 

 

 

Jiří Stryhal

 

 

 

x

Milan Plodík

x

 

 

 

Josef Hejkal

x

 

 

 

Jiří Kopic

x

 

 

 

Ivan Kuželka

x

 

 

 

Josef Vašíček

 

 

 

x

Petr Libus

x

 

 

 

Jana Fischerová

x

 

 

 

Karel Báťa

x

 

 

 

Jindřich Kučera

x

 

 

 

Jan Schwarz

x

 

 

 

Ivana Štrossová

x

 

 

 

Libor Honzárek

x

 

 

 

Jiří Vondráček

x

 

 

 

Václav Hlaváč

 

 

 

x

Štefan Nigoš

x

 

 

 

Jiří Čáslavský

x

 

 

 

Jan Abbrent

x

 

 

 

Zdeněk Dobrý

x

 

 

 

Jan Tecl

x

 

 

 

Martina Matějková

 

 

 

x

Zdeněk Kopecký

 

 

 

x

Tomáš Hermann

x

 

 

 

Lenka Šoposká

x

 

 

 

Celkem

20

0

0

5

Podíl

80%

0%

0%

20%

 

Usnesení bylo přijato pod číslem: 264/09

96 Změna a doplnění zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod

Změna a doplnění zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje změnu Zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod, jejím předmětem je doplnění článku 6 „Hlavní účel a hlavní předmět činnosti“ – rodinný dům čp. 15 – správa a údržba, pronájem služebního bytu.

 

zastupitel

pro

proti

zdržel se

nehlasoval

Čeněk Jůzl

x

 

 

 

Jiří Stryhal

 

 

 

x

Milan Plodík

x

 

 

 

Josef Hejkal

x

 

 

 

Jiří Kopic

x

 

 

 

Ivan Kuželka

x

 

 

 

Josef Vašíček

 

 

 

x

Petr Libus

x

 

 

 

Jana Fischerová

x

 

 

 

Karel Báťa

x

 

 

 

Jindřich Kučera

x

 

 

 

Jan Schwarz

x

 

 

 

Ivana Štrossová

x

 

 

 

Libor Honzárek

x

 

 

 

Jiří Vondráček

x

 

 

 

Václav Hlaváč

 

 

 

x

Štefan Nigoš

x

 

 

 

Jiří Čáslavský

x

 

 

 

Jan Abbrent

x

 

 

 

Zdeněk Dobrý

x

 

 

 

Jan Tecl

x

 

 

 

Martina Matějková

x

 

 

 

Zdeněk Kopecký

 

 

x

 

Tomáš Hermann

x

 

 

 

Lenka Šoposká

x

 

 

 

Celkem

21

0

1

3

Podíl

84%

0%

4%

12%

 

Usnesení bylo přijato pod číslem: 272/09

Změna a doplnění zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje změnu Zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod, jejím předmětem je doplnění přílohy č. 1 zřizovací listiny o písmeno M) Rodinný dům čp. 15 v areálu psího útulku v obci Mírovka na stavební parcele číslo 118 v katastrálním území Mírovka.

 

zastupitel

pro

proti

zdržel se

nehlasoval

Čeněk Jůzl

x

 

 

 

Jiří Stryhal

 

 

 

x

Milan Plodík

x

 

 

 

Josef Hejkal

x

 

 

 

Jiří Kopic

x

 

 

 

Ivan Kuželka

x

 

 

 

Josef Vašíček

 

 

 

x

Petr Libus

x

 

 

 

Jana Fischerová

x

 

 

 

Karel Báťa

x

 

 

 

Jindřich Kučera

x

 

 

 

Jan Schwarz

x

 

 

 

Ivana Štrossová

x

 

 

 

Libor Honzárek

x

 

 

 

Jiří Vondráček

x

 

 

 

Václav Hlaváč

 

 

 

x

Štefan Nigoš

x

 

 

 

Jiří Čáslavský

x

 

 

 

Jan Abbrent

x

 

 

 

Zdeněk Dobrý

x

 

 

 

Jan Tecl

x

 

 

 

Martina Matějková

x

 

 

 

Zdeněk Kopecký

 

 

x

 

Tomáš Hermann

x

 

 

 

Lenka Šoposká

x

 

 

 

Celkem

21

0

1

3

Podíl

84%

0%

4%

12%

 

Usnesení bylo přijato pod číslem: 271/09

99 Dodatek k podkladu č. 72 - prodej volných bytů

Dodatek k podkladu č. 72 - prodej volných bytů

Zastupitelstvo města ukládá radě města znovu inzerovat prodej zbývajících volných bytů čp.:
3210/9 Na Spravedlnosti o velikosti 3+1 za min. cenu 1 450 tis. Kč
3210/3 Na Spravedlnosti o velikosti 3+1 za min. cenu 1 410 tis. Kč
3233/12 Na Výšině o velikosti 3+1 za min. cenu 1 435 tis. Kč.

 

zastupitel

pro

proti

zdržel se

nehlasoval

Čeněk Jůzl

x

 

 

 

Jiří Stryhal

 

 

 

x

Milan Plodík

x

 

 

 

Josef Hejkal

x

 

 

 

Jiří Kopic

x

 

 

 

Ivan Kuželka

x

 

 

 

Josef Vašíček

 

 

 

x

Petr Libus

x

 

 

 

Jana Fischerová

x

 

 

 

Karel Báťa

x

 

 

 

Jindřich Kučera

x

 

 

 

Jan Schwarz

x

 

 

 

Ivana Štrossová

 

 

x

 

Libor Honzárek

 

 

 

x

Jiří Vondráček

x

 

 

 

Václav Hlaváč

x

 

 

 

Štefan Nigoš

x

 

 

 

Jiří Čáslavský

x

 

 

 

Jan Abbrent

x

 

 

 

Zdeněk Dobrý

x

 

 

 

Jan Tecl

x

 

 

 

Martina Matějková

x

 

 

 

Zdeněk Kopecký

x

 

 

 

Tomáš Hermann

x

 

 

 

Lenka Šoposká

x

 

 

 

Celkem

21

0

1

3

Podíl

84%

0%

4%

12%

 

Usnesení bylo přijato pod číslem: 276/09

Dodatek k podkladu č. 72 - prodej volných bytů

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 15 o velikosti 3+1 v domě čp. 3234 Na Výšině včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvími.
Kupující Pavel a Lenka L., Lípa.
Kupní cena 1.444.000 Kč.

 

zastupitel

pro

proti

zdržel se

nehlasoval

Čeněk Jůzl

x

 

 

 

Jiří Stryhal

 

 

 

x

Milan Plodík

x

 

 

 

Josef Hejkal

x

 

 

 

Jiří Kopic

x

 

 

 

Ivan Kuželka

x

 

 

 

Josef Vašíček

 

 

 

x

Petr Libus

x

 

 

 

Jana Fischerová

x

 

 

 

Karel Báťa

x

 

 

 

Jindřich Kučera

x

 

 

 

Jan Schwarz

x

 

 

 

Ivana Štrossová

x

 

 

 

Libor Honzárek

 

 

x

 

Jiří Vondráček

x

 

 

 

Václav Hlaváč

x

 

 

 

Štefan Nigoš

x

 

 

 

Jiří Čáslavský

x

 

 

 

Jan Abbrent

x

 

 

 

Zdeněk Dobrý

x

 

 

 

Jan Tecl

x

 

 

 

Martina Matějková

x

 

 

 

Zdeněk Kopecký

x

 

 

 

Tomáš Hermann

x

 

 

 

Lenka Šoposká

x

 

 

 

Celkem

22

0

1

2

Podíl

88%

0%

4%

8%

 

Usnesení bylo přijato pod číslem: 275/09

Dodatek k podkladu č. 72 - prodej volných bytů

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 11 o velikosti 1+1 v domě čp. 3211 Na Spravedlnosti včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvími.
Kupující Martina S., Žďár nad Sázavou.
Kupní cena 801.000 Kč.

 

zastupitel

pro

proti

zdržel se

nehlasoval

Čeněk Jůzl

x

 

 

 

Jiří Stryhal

 

 

 

x

Milan Plodík

x

 

 

 

Josef Hejkal

x

 

 

 

Jiří Kopic

x

 

 

 

Ivan Kuželka

x

 

 

 

Josef Vašíček

 

 

 

x

Petr Libus

x

 

 

 

Jana Fischerová

x

 

 

 

Karel Báťa

x

 

 

 

Jindřich Kučera

x

 

 

 

Jan Schwarz

x

 

 

 

Ivana Štrossová

x

 

 

 

Libor Honzárek

 

 

x

 

Jiří Vondráček

x

 

 

 

Václav Hlaváč

x

 

 

 

Štefan Nigoš

x

 

 

 

Jiří Čáslavský

x

 

 

 

Jan Abbrent

x

 

 

 

Zdeněk Dobrý

x

 

 

 

Jan Tecl

x

 

 

 

Martina Matějková

x

 

 

 

Zdeněk Kopecký

x

 

 

 

Tomáš Hermann

x

 

 

 

Lenka Šoposká

x

 

 

 

Celkem

22

0

1

2

Podíl

88%

0%

4%

8%

 

Usnesení bylo přijato pod číslem: 274/09

Dodatek k podkladu č. 72 - prodej volných bytů

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 23 o velikosti 1+1 v domě čp. 3237 Na Výšině včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvími.
Kupující Klára O., Havlíčkův Brod.
Za kupní cenu 859.000 Kč.

 

zastupitel

pro

proti

zdržel se

nehlasoval

Čeněk Jůzl

x

 

 

 

Jiří Stryhal

 

 

 

x

Milan Plodík

x

 

 

 

Josef Hejkal

x

 

 

 

Jiří Kopic

x

 

 

 

Ivan Kuželka

x

 

 

 

Josef Vašíček

 

 

 

x

Petr Libus

x

 

 

 

Jana Fischerová

x

 

 

 

Karel Báťa

x

 

 

 

Jindřich Kučera

x

 

 

 

Jan Schwarz

x

 

 

 

Ivana Štrossová

x

 

 

 

Libor Honzárek

 

 

x

 

Jiří Vondráček

x

 

 

 

Václav Hlaváč

x

 

 

 

Štefan Nigoš

x

 

 

 

Jiří Čáslavský

x

 

 

 

Jan Abbrent

x

 

 

 

Zdeněk Dobrý

x

 

 

 

Jan Tecl

 

 

 

x

Martina Matějková

x

 

 

 

Zdeněk Kopecký

x

 

 

 

Tomáš Hermann

x

 

 

 

Lenka Šoposká

x

 

 

 

Celkem

21

0

1

3

Podíl

84%

0%

4%

12%

 

Usnesení bylo přijato pod číslem: 273/09

100 Dodatek k podkladu č. 91

71 ČSOB Asset management - správa portfolia města – informace

70 Zpráva z rady města

 

 

 
Zodpovídá: Petra Dolejšová
Vytvořeno / změněno: 29.4.2009 / 3.4.2009