Hlasování zastupitelstva města ze dne 29.10.2021Zodpovídá: Ivana Abbrentová