Hlasování zastupitelstva města ze dne 29. 3.2010Zodpovídá: Petra Dolejšová