Hlasování zastupitelstva města ze dne 28.4.2014Zodpovídá: Ivana Abbrentová