Hlasování zastupitelstva města ze dne 28. 2. 2011Zodpovídá: Petra Dolejšová