Hlasování zastupitelstva města ze dne 27.6.2016Zodpovídá: Ivana Abbrentová