Hlasování zastupitelstva města ze dne 26.10.2020Zodpovídá: Ivana Abbrentová