Hlasování zastupitelstva města ze dne 26. 4. 2010Zodpovídá: Petra Dolejšová