Hlasování zastupitelstva města ze dne 25. 1. 2010Zodpovídá: Petra Dolejšová