Hlasování zastupitelstva města ze dne 22.12.2014Zodpovídá: Ivana Abbrentová