Hlasování zastupitelstva města ze dne 22. 2. 2010Zodpovídá: Petra Dolejšová