Hlasování zastupitelstva města ze dne 22. 11. 2010Zodpovídá: Petra Dolejšová