Hlasování zastupitelstva města ze dne 21.10.2019Zodpovídá: Ivana Abbrentová