Hlasování zastupitelstva města ze dne 21. 6. 2010Zodpovídá: Petra Dolejšová