Hlasování zastupitelstva města ze dne 20.4.2020Zodpovídá: Ivana Abbrentová