Hlasování zastupitelstva města ze dne 20.02.2012Zodpovídá: Petra Dolejšová