Hlasování zastupitelstva města ze dne 20. 9. 2010Zodpovídá: Petra Dolejšová