Hlasování zastupitelstva města ze dne 18.6.2018Zodpovídá: Ivana Abbrentová