Hlasování zastupitelstva města ze dne 18. 4. 2011Zodpovídá: Petra Dolejšová