Hlasování zastupitelstva města ze dne 17.9.2018Zodpovídá: Ivana Abbrentová