Hlasování zastupitelstva města ze dne 17.2.2014Zodpovídá: Ivana Abbrentová