Hlasování zastupitelstva města ze dne 17.12.2018Zodpovídá: Ivana Abbrentová