Hlasování zastupitelstva města ze dne 16.6.2014Zodpovídá: Ivana Abbrentová